bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje angina pectoris, choroby srdca, ambulancia domu byliniek

čo je nové?    ambulancia    choroby srdca  angina pectoris

Angina pectoris - ambulancia 

Angina pectoris je pomenovanie choroby srdca, ktorú charakterizuje zvieravá, tlaková alebo pálivá bolesť za hrudnou kosťou. Deje sa tak v dôsledku nedostatočného zásobenia srdcového svalu krvou a kyslíkom . Bolesť môže vystreľovať aj do ľavej ruky, do chrbta, krku, čeľuste či do žalúdka. Angina pectoris sa spravidla objavuje napr. pri fyzickej námahe, strese, vystavení sa chladu alebo aj po požití nevhodnej potravy. Je dôsledkom zúženia koronárnej tepny, najčastejšie zapríčinenom aterosklerózou, niekedy aj z iných príčin, napr. následkom spasmu (stiahnutia) koronárnej tepny.

pre viac informácii ponúkame knihy z bylinkovej knižnice 

angina pectoris, choroby srdca, ambulancia domu byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje