bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje glomerulová nefritída - ambulancia, ochorenie obličiek, zápalové ochorenie glomerulov

čo je nové?    ambulancia   ochorenia obličiek   glomerulová nefritída

Glomerulová nefritída  ambulancia

Stručne

Glomerulová nefritída je ochorenie, ktoré vzniká ako výsledok imunitnej reakcie pri streptokokových infektoch a postihuje obličkové glomeruly. Objavuje obvykle niekoľko týždňov po prekonaní infekcie, ktorá bola nedostatočne preliečená antibiotikami. Okrem streptokokovej infekcie môžu glomerilovú nefritídu spôsobiť stafylokoky, pneumokoky, vírusy hepatitídy B,  a herpetické vírusy.

Príznaky ochorenia na glomerulovú nefritídu

Glomerulová nefritída zvyčajne postihuje aj deti vo veku mod 5 rokov, zriedka aj mladšie. Asi u tretiny chorých, u ktorých sa vyvinie glomerulová nefritída, sa zistí už pri infekcii faryngu alebo pri erytrocytúrii . Nasleduje epizóda remisie, asi 3 týždne po faryngitíde, 4-8 týždňov po kožnej infekcii. Choroba po období latencie začína celkovými príznakmi → nevoľnosť, nechutenstvo, bolesti hlavy. Deti majú často bolesti brucha, často aj kolikovitého charakteru. Často je pozorovaná pacientom makroskopická hematúria - moč je tmavý, červenohnedý. Typické sú opuchy , ktoré sa spočiatku objavia v oblasti očných viečok, prstov. Charakteristická môže byť bledosť v tvári.

Hodnoty systolického  tlaku bývajú v rozmedzí 160-200 mmHg a diastoly 110-130 mmHg. Zvýšenie tlaku je asociované  s hypervolémiou. Sledujeme pokles glomerulovej filtrácie, malou až strednou proteinúriou (obvykle 0,5 - 2 g/24 hod.).

Patogenéza ochorenia

Glomerulová nefritída je vyvolaná hemolytickými streptokokmi skupiny A, tzv. nefritogénnymi kmeňmi M → najčastejšie typ 12 a 49. Nefritogénne streptokoky produkujú antigény, medzi najdôležitejšie patria NSAP-streptokinasa, M-proteín a endostreptozín. Za týmito antigénmi prichádzajú špecifické protilátky, ktoré po väzbe s antigénom vytvárajú in situ depozitá imunokomplexov na vonkajšej strane bazálnych membrán kapilár glomerulov. Pri glomerulovej nefritíde sa uplatňuje aj účinok streptokokového enzýmu neuraminidáza, ktorá mení štruktúru IgG hostiteľa. Zmenené IgG sa tak stávajú autoantigénom, dochádza k tvorbe autoprotilátok → tzv. reumatoidné faktory a po ich väzbe so zmeneným IgG dochádza k tvorbe imunokomplexov, ktoré vypadávajú zo séra pri jeho ochladení. Glomerulárna nefritída je sprevádzaná  hypertenzia a hyperfiltráciou v prepočte na nefrón, hoci je zníženýá prietok krvi aj celková glomerulárna filtrácia. Opuchy a démy vznikajú v primárnej retencie sodíka v obličkách - znamená to, že glomerulárna nefritída postihuje nielen glomeruly, ale aj tubulárne bunky, resp. reabsorpciu sodíka v nich.

glomerulová nefritída - ambulancia, ochorenie obličiek, zápalové ochorenie glomerulov bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje