bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hemangióm očného viečka, ambulancia, dom byliniek


Hemangióm očného viečka ambulancia 

Stručne

Podkožný hemangióm je bežný a benígny vaskulárny novotvar s odhadovanou prevalenciou 5–10 %. Prevalencia hemangiomu očného viečka sa pohybuje medzi 1% až 1,5 %. Najčastejšie vyskytuje u žien, predčasne narodených detí a dojčiat s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Aj keď  80–95 % hemangiómov spontánne zanikne, môže sa stať, že sa vyskytnú komplikácie vedúce k bolesti alebo k funkčnej poruche. Pri hemangiomoch očného viečka je najčastejšou funkčnou poruchou amblyopia, ľudovo nazývaná aj lenivé oko. Ak sa nelieči rýchlo, môže u malých detí viesť k nezvratnej slepote na postihnuté očko.

Hemangióm očného viečka

Hemangióm očných viečok môže viesť k funkčným komplikáciám a v konečnom dôsledku k slepote, preto musí byť pod dohľadom detského oftalmológa a to počas celej liečby vrátane dlhodobých remisíí. Rohovka oka je čiastočne zodpovedná za zaostrenie objektu na sietnici oka v jednej rovine. Ak hemangióm vyvíja akýkoľvek tlak na očnú buľvu, môže to deformovať rohovku a ovplyvniť jej mechanizmus zaostrovania. Výsledkom je to, čo poznáme  ako astigmatizmus. Astigmatizmus ovplyvní mechanizmus zaostrovania a oko bude vnímať nezaostrený, rozmazaný obraz. Zatiaľ čo pre dospelého to nebude veľký problém, zrakový trakt dieťaťa je nezrelý a plne sa vyvinie až po narodení. Ak je jedno oko normálne a druhé má astigmatizmus, mozog "ignoruje" abnormálnu stranu a vyvinie sa amblyopia - lenivé oko. Okrem astigmatizmu môže amblyopiu spôsobiť  aj hemangióm očného viečka, ktorý bráni zrakovej osi. 

Medicínska liečba hemangiómu očného viečka

Prvou voľbou pri medicínskej terapii hemangiómu je propranolol, neselektívny beta adrenergný blokátor, ktorý bol široko používaný pri hypertenzii, angíne pectoris, infarkte myokardu, migrénach. Okrem propranololu medzi ďalšie možnosti liečby patria kortikosteroidy, vinkristín, interferón alebo cyklofosfamid. Tak, ako všetky vysoko koncentrované farmaká aj vyššie uvedené majú potenciálne mnoho závažných vedľajších účinkov. Propranolol môže navyše spôsobiť symptomatickú bradykardiu, hypotenziu, hypoglykémiu, záchvaty vyvolané hypoglykémiou a nie všetci pacienti s IH vykazujú odpoveď. Najmä molekulárne mechanizmy liečby propranololom zostávajú do značnej miery neznáme, čo predstavuje potenciálne riziko pre deti s hemangiómom. 

Kauzistika

4-mesačné dievčatko malo veľký kapilárny hemangióm na ľavom hornom viečku, ktorý vyvolal blefaroptózu a pokryl jej zrenicu. Jej pravé oko nasledovalo a dobre fixovalo, zatiaľ čo ľavé oko sa fixovalo pomaly. Bola ortoforická s plnou dukciou a verziou vo všetkých oblastiach pohľadu. Jej očné vyšetrenie ukázalo normálny predný segment, zrakový nerv a sietnicu v oboch očiach. Jej výsledky cykloplegickej retinoskopie boli +3,50 − 1,50 × 180° OD a +4,50 − 3,75 × 180° OS s viac ako 2 dioptriami indukovanej astigmatickej anizometropie. Matka dieťaťa bola poučená, aby aplikovala timolol maleát, 0,5 %, očný roztok dvakrát denne, 2 kvapky na povrch hemangiómu jemným rozotretím prstom. Dieťa nedostávalo systémové lieky a počas obdobia liečby bolo sledované jej pediatrom. Po 5 týždňoch liečby sa hemangióm výrazne zmenšil čo do veľkosti, hrúbky a farby, čím sa vyčistila zraková os. Lokálna liečba β-blokátorom bola prerušená po 7. týždni a výsledky opakovanej retinoskopie po 11. týždni sa zlepšili na +4,00 − 1,50 × 180° OS. Dieťa bolo sledované 4 mesiace a dobre znášalo lokálnu liečbu. Neboli zaznamenané žiadne lokálne alebo systémové nežiaduce účinky.

Bylinná liečba Hemangiómu

Viac o alternatívnej liečbe hemangiomov spolu s našimi odporúčaniami sa dozviete tu.

hemangióm očného viečka, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje