bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Karcinóm hrubého čreva a konečníka, kolorektálny karcinóm - ambulancia

čo je nové?    ambulancia    rakovina   karcinóm hrubého čreva a konečníka

Karcinóm hrubého čreva a konečníka

Stručne

V roku 2017 bolo na Slovensku diagnostikovaných 4 562 prípadov rakoviny konečníka a hrubého čreva. V roku 2020 to bolo už 4 821 novo diagnostikovaných prípadov. Zdroj: www.NPZ.sk

Popis choroby

Karcinóm hrubého čreva, tiež kolorektálny karcinóm, ďalej len KR-CA je ochorenie postihujúce hrubé črevo tvorbou malígnych nádorov s tendenciou metastázovania do iných orgánov.

Patogenéza

Tvorba malígneho nádoru v hrubom čreve sa zvyčajne začína tvorbou polipov →  benígnych tkanív, ktoré sa tvoria na vnútornej strane hrubého čreva. Postupom času sa niektoré z týchto polypov môžu, ale aj nemusia, zvrhnúť na rakovinové.

Pravdepodobnosť, že sa polyp rozvinie na karcinóm, závisí od typu daného polypu. Existujú dve hlavné kategórie polypov, neoplastické a non-neoplastické.

 • Medzi non-neoplastické polypy patria hyperplastické polypy, zápalové polypy, pseudopolypy a hamartómy. Zápalové polypy sa môžu vyskytnúť pri ulceróznej kolitíde alebo Crohnovej chorobe hrubého čreva. Hamartomatózne polypy sú výrastky tvorené zmesou tkanív. Obsahujú hlienové žliazky, cysty a spojivové tkanivo infiltrované bielymi krvinkami. Hyperplastické polypy vznikajú hyperpláziou, teda zmnožením buniek sliznice. Non- neoplastické polypy majú veľmi nízky, priam nulový, potenciál rakovinovej transformácie.

 • Neoplastické polypy zahŕňajú adenómy a pílové polypy. Väčšina neoplastických  polypov hrubého čreva sú adenómy. Pílové polypy môžu byť rakovinové v závislosti od ich veľkosti a umiestnenia v hrubom čreve. Všeobecne platí, že čím je polyp väčší, tým väčšie je riziko vzniku rakoviny, najmä u neoplastických polypov.

Kolorektálny karcinóm postupne metastázuje do lokálnych, neskôr do vzdialených lymfatických uzlín.  Karcinómy rekta majú tendenciu prerastať do okolitých orgánov →vagína, uterus, ureter, močový mechúr, ale aj do krížovej kosti. U žien je typický aj výskyt metastáz vo vaječníkoch. Metastatický proces a komplikácie s ním súvisiace môže byť v niektorých prípadoch odhalený aj skôr ako samotný primárny nádor.

Epidemiológia a rizikové faktory

Kolorektálny karcinóm je ochorenie vyskytujúce sa predovšetkým vo vyspelých krajinách. Najvyššia incidencia z hľadiska kontinentov je v Európe a Oceánii, zatiaľ čo najnižšia je v Afrike a Ázii. Medzi štyri krajiny s celosvetovo najvyšším výskytom tohto ochorenia u oboch pohlaví v roku 2012 patrili Južná Kórea, Slovensko, Maďarsko a Holandsko. Zdroj: WHO. Je zrejmé, že prevalencia ochorenia závisí od režimových návykov, životného štýlu a zamestnania. Nie zanedbateľný vplyv na výskyt kolorektáklneho karcinómu má užívanie niektorých liekov.

Okrem užívania niektorých liekov a režimových a životných návykov jestvujú tieto rizikové faktory výskytu rakoviny hrubého čreva

 • osobná anamnéza

 • rodinná anamnéza

 • vek

 • prítomnosť zápalu asociovaná s oxidačným stresom a diabetom

Príznaky

Príznaky rakoviny hrubého čreva môžu byť v počiatočných štádiá žiadne, alebo len mierne, avšak pomerne špecifické:

 • zápcha

 • hnačka

 • krv v stolici

 • nafukovanie

 • pocit nedostatočného vyprázdnenia po vykonaní potreby.

Tieto príznaky síce môžu byť spôsobené aj inými, menej závažnými stavmi, ako sú hemoroidy, Ulcerózna kolitída a Crohnova choroba. S postupom choroby sa môžu objaviť systémové príznaky:

 • nevysvetliteľné chudnutie,

 • strata chuti do jedla

 • nevoľnosť

 • zvracanie

 • žltačka

 • anémia

 • slabosť a únava.

Skríning

Väčšina prípadov rakoviny hrubého čreva je zachytená v štádiách prerastania nádorov cez tkanív hrubého čreva, resp v štádiách tvorby metastáz. Pre skoršie zachytenie bo. vytvorený bezplatný skríningový program pozostávajúci z:

 • Testu okultného krvácania do stolice

 • primárnej skríningovej kolonoskopii

Obe metódy znižujú náklady na management ochorenia, predlžujú život a znižujú mortalitu ochorenia až o 13%.

Diagnostika

Hoci by sa mohlo zdať, že v dobe moderných technológií ako je CT a MRI  je proces anamnézy niečo archaické, existuje celý súbor príznakov, ktoré sme uviedli vyššie, ktoré môžu nielen liečiteľa ale aj pacienta naviesť k správnej diagnóze, resp k rozhodnutiu navštíviť liečiteľa.

 • Vyšetrenie rekta a anemické príznaky môžu odhaliť nádor v oblasti rekta, prípadne neplánovane hyperpláziu alebo karcinóm prostaty.

 • Kolonoskopia je vyšetrenie prvej voľby. okrem vizuálneho posúdenia situácie a odobratiu biopsie umožňuje v niektorých zvláštnych prípadoch aj zákrok spočívajúci v odstránení neoplastických polypov

 • Dvojkontrastná irrigografia  -RTG vyšetrenie brucha s dvojitým kontrastom (baryová suspenzia a vzduch), vykonáva sa v situáciách, keď z dôvodu obturácie lúmen alebo zlých anatomických pomerov nie je možné vykonať kolonoskopiu. Vyšetrenie je nutné doplniť o rektoskopiu, kvôli prípadným nádorom rekta. Nevýhodou je najmä fakt, že nemožno odstrániť bioptické vzorky ani odstrániť prípadné polypy.

 • Laboratórne analyty. Okrem známok anémie (hypochrómnej, mikrocytárnej) z chronického krvácania  sú zrejme nádorové markery . V prípade kolorektálneho karcinómu ide predovšetkým o sérové ​​koncentrácie CEA a Ca 19-9. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že ich prínos nie je v diagnostike ochorení, pretože sú nešpecifické. Napríklad zvýšené Ca 19-9 sa vyskytuje nielen pri karcinóme pankreasu a žlčových ciest, ale dokonca aj pri benígnej obštrukcii žlčových ciest. Prínos je teda v sledovaní účinkov terapie (klesá = účinná chemoterapia, stúpa = relaps ochorenia) a potom tiež prognostický prínos. Vysoké CEA v čase diagnózy ochorenia je negatívny prognostický faktor.

 • CT vyšetrenie má svoj význam v zisťovaní uzlinových a vzdialených metastáz , predovšetkým v pečeni , pľúcach , kostiach a CNS . Definitívne sa tak určí stratégia terapie (kuratívna resekcia versus paliácie, použitie neoadjuvance, adjuvance). Vykonávame CT brucha a pri karcinóme rekta aj predoperačné CT malej panvice, pre zhodnotenie rozsahu tumoru, prípadného metastatického šírenia. Podľa výsledkov sa rozhoduje o prípadnej neoadjuvantnej rádioterapii u rozsiahlejších karcinómov rekta.

 • Magnetická rezonancia dominuje pri karcinóme rekta. Tu je nevyhnutné zistiť mieru infiltrácie orgánov malej panvy (močový mechúr, ureter, vagína, ale aj os sacrum), urobiť staging a rozhodnúť o type resekcie.

 • Ultrasonografia -klasická sonografia brucha má význam pri zisťovaní postihnutia pečene metastázami , najmä predoperačne a na zhodnotenie retroperitoneálnych uzlín.

 • Endosonografia - endoskopická sonografia má význam predovšetkým pri karcinómoch rekta. Vďaka tejto technike je možné zistiť hĺbku invázie nádorového postihnutia, tj do ktorej vrstvy črevnej steny až zasahuje, alebo ak nepostihuje blízke lymfatické uzliny či okolité orgány. Slúži tak na stanovenie stagingu ochorenia a plánovania následného chirurgického výkonu.

 • RTG hrudníka Slúži na vylúčenie metastatického postihnutia pľúc

Fázy ochorenia

Diagnostika okrem potvrdenia, či vyvrátenia hypotézy o ochorení na rakovinu hrubého čreva môže odhaliť aj štádium ochorenia. Jednotlivé štádiá definujú prerastanie nádoru cez vrstvy stien hrubého čreva, metastázovanie do lymfy či metastázovanie do okolitých orgánov.

0. ŠTÁDIUM

Toto je najskoršie štádium rakoviny hrubého čreva. V sliznici, najvnútornejšej vrstve, čreva sa nachádzajú abnormálne bunky. Tieto abnormálne bunky môžu byť rakovinové a šíriť sa do blízkeho normálneho tkaniva. Stupeň 0 sa tiež nazýva karcinóm in situ.

I. ŠTÁDIUM

V prvom štádiu sa v sliznici vytvorí malý polyp, ktorý sa šíri do podsliznicového väziva, alebo do svalovej vrstvy steny hrubého čreva.

II. ŠTÁDIUM

Pri rakovine hrubého čreva v 2. štádiu je ochorenie o niečo pokročilejšie ako v 1. štádiu a ďalej sa klasifikuje ako štádium 2A, 2B alebo 2C.

 • IIA - Rakovina sa nerozšírila do lymfatických uzlín alebo blízkeho tkaniva. Dosiahla vonkajšie vrstvy hrubého čreva, ale úplne neprerástla.

 • IIB - Rakovina sa nerozšírila do lymfatických uzlín, ale prerástla cez vonkajšiu vrstvu hrubého čreva, do viscerálnej pobrušnice. Toto je membrána, ktorá obaľuje brušné orgány.

 • IIC - Rakovina sa nenachádza v blízkych lymfatických uzlinách, ale okrem rastu cez vonkajšiu vrstvu hrubého čreva prerástla aj do blízkych orgánov alebo štruktúr.

III. ŠTÁDIUM

Rakovina hrubého čreva 3. stupňa je klasifikovaná ako štádium 3A, 3B a 3C.

 • IIIA - Nádor prerástol do svalových vrstiev hrubého čreva alebo cez ne a nachádza sa v blízkych lymfatických uzlinách. Nešíril sa do vzdialených uzlín alebo orgánov.

 • IIIB - Nádor prerástol cez najodľahlejšie vrstvy hrubého čreva a preniká cez vnútornú časť pobrušnice alebo napáda iné orgány alebo štruktúry. Nachádza sa v 1 až 3 lymfatických uzlinách. Alebo nádor neprechádza cez vonkajšie vrstvy steny hrubého čreva, ale nachádza sa v 4 alebo viacerých blízkych lymfatických uzlinách.

 • IIIC - Nádor prerástol cez svalové vrstvy a rakovina sa nachádza v 4 alebo viacerých blízkych lymfatických uzlinách, ale nie vo vzdialených miestach.

IV. ŠTÁDIUM

Rakovina hrubého čreva v štádiu 4 je rozdelená do dvoch kategórií, štádia 4A a 4B.

 • IVA - Táto fáza naznačuje, že rakovina sa rozšírila do jedného vzdialeného miesta, napríklad do pečene alebo pľúc.

 • IVB - Toto najpokročilejšie štádium rakoviny hrubého čreva naznačuje, že rakovina sa rozšírila na dve alebo viac vzdialených miest, napríklad do pľúc a pečene.

Liečba

Liečba rakoviny hrubého čreva je závislá od lokácie nádoru a celkového zdravotného stavu. Zvyčajne zahŕňa chirurgické odstránenie rakovinového bujnenia a na základe štádia sa môže odporučiť aj radiačná terapia alebo chemoterapia.

CHIRURGICKÝ ZÁKROK PRE VČASNÉ ŠTÁDIUM RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA.

Ak je rakovina hrubého čreva v počiatočnom štádiu, lekár môže odporučiť minimálne invazívny zákrok ako napríklad:

 • Polypektómia -odstránenie polypov počas kolonoskopie. Ak je rakovinové tkanivo lokalizovné v polype, vo veľmi skorom štádiu môže byť váš lekár schopný toto tkanivo úplne odstrániť.

 • Endoskopická resekcia sliznice -Počas kolonoskopie je možné odstrániť aj väčšie polypy aj s malým množstvom vnútornej výstelky hrubého čreva v prípade, že sa do nej rozšírili rakovinové bunky.

 • Laparoskopická chirurgia polypy, ktoré sa nedajú odstrániť počas kolonoskopie, je možné odstrániť pomocou laparoskopického chirurgického zákroku, pri ktorom chirurg vykoná niekoľko malých rezov na brušnej stene, vloží nástroje s pripojenými kamerami, ktoré zobrazujú vaše hrubé črevo na monitore. Chirurg môže tiež odobrať vzorky z lymfatických uzlín v oblasti, kde sa nachádza rakovina.

CHIRURGICKÝ ZÁKROK PRE POKROČILÉ ŠTÁDIÁ RAKOVINY HRUBÉHO ČREVA

Ak rakovina prerástla do steny hrubého čreva alebo cez neho, váš lekár môže odporučiť:

 • Čiastočná kolektómia - počas tohto zákroku chirurg odstráni časť hrubého čreva, ktorá je napadnutá rakovinovými bunkami, a zdravé časti čreva opätovne spojí. Tento zákrok je možné vykonávať minimálne invazívne - laparoskopicky.

 • Zákrok na vytvorenie vývodu z hrubého čreva - v prípade, že nie je možné opätovne spojiť zdravé časti čreva po odstránení rakovinou napadnutej časti, vytvorí sa stómia. Stómia je umelo vytvorený otvor v brušnej stene, cez ktorý odchádza stolica z tela von do vaku, ktorý je na otvor nasadený a dobre utesnený. Stómia je niekedy iba dočasná, aby sa vaše črevo alebo konečník po operácii zahojili. V niektorých prípadoch však môže byť kolostómia trvalá.

 • Odstránenie lymfatických uzlín -p očas operácie hrubého čreva sa zvyčajne odstránia aj okolité lymfatické uzliny, ktoré by mohli byť infiltrované rakovinovými bunkami.

CHEMOTERAPIA

Chemoterapia rakoviny hrubého čreva sa zvyčajne indikuje po operácii, v prípade, že je rakovina v pokročilom štádiu alebo sa rozšírila do lymfatických uzlín. Týmto spôsobom môže chemoterapia zabíjať všetky rakovinové bunky, ktoré zostávajú v tele a pomáha znižovať riziko recidívy rakoviny. Chemoterapia sa môže použiť aj na zmiernenie príznakov rakoviny hrubého čreva, ktoré sa nedajú odstrániť chirurgickým zákrokom alebo ktoré sa rozšírili do iných oblastí tela. Niekedy sa kombinuje s radiačnou terapiou.

RÁDIOTERAPIA

Rádioterapia alebo ožarovanie využíva silné zdroje energie, ako sú röntgenové lúče, na ničenie rakovinových buniek. Môže sa použiť na zmenšenie veľkého rakovinového ložiska pred operáciou, aby sa dalo ľahšie odstrániť. V prípade, že chirurgický zákrok nie je možné podniknúť, ožarovanie sa používa na zmiernenie príznakov rakoviny.

IMUNOTERAPIA

Imunoterapia je liečba liekmi, ktorá burcuje imunitný systém pacienta na boj proti rakovinovým bunkám. Zvyčajne si imunitný systém tieto rakovinové bunky nevšíma, pretože vytvárajú proteíny, ktoré bránia bunkám imunitného systému v ich rozpoznávaní. Imunoterapia zasahuje do procesu tvorby týchto proteínov, vďaka čomu imunitné bunky vnímajú tie rakovinové ako cudzie a ničia ich.

ALTERNATÍVNA A ADJUVANTNÁ  BYLINNÁ LIEČBA

Použitie bylinnej terapie ako alternatívnej, resp adjuvantnej terapie predlžuje mieru prežitia a znižuje mortalitu. Zdroj: pubmed-ncbi-nlm-nih-gov. Viac o bylinnej terapii pri liečení karcinómu hrubého čreva nájdete tu

Kolorektálny karcinóm je tretia najčastejšia rakovina u mužov aj žien, je druhou najčastejšou príčinou úmrtí na rakovinu. Pre lokalizované ochorenie je 90% pravdepodobnosť 15 ročného prežitia, 68 % ak sú postihnuté lymfatické uzliny, 10 %, ak je v čase diagnózy preukázané metastatické rozšírenie.

Karcinóm hrubého čreva a konečníka, kolorektálny karcinóm - ambulancia bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje