bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Karcinóm pankreasu - ambulancia

čo je nové?    ambulancia    rakovina   karcinóm pankreasu

Karcinóm pankreasu  ambulancia

Stručne

Rakovina pankreasu je ochorenie, pri ktorom sa v tkanive pankreasu vyvíjajú malígne rakovinové bunky. Kvôli skrytým klinickým prejavom, obmedzeným možnostiam liečby a vedľajším účinkom sa rakovina pankreasu považuje za jednu z najťažšie liečiteľných druhov rakoviny. 

Príznaky ochorenia

Rakovina pankreasu sa prvotných štádiách symptomaticky neprejavuje. Pacienti s rakovinou pankreasu sa často šťažujú ma bolesti brucha, nechuť do jedla, chudnutie, svrbenie kože, žltačka, depresie. Príznaky, ktorými sa rakovina pankreasu prejavuje, závisia od umiestnenia nádoru v pankrease:

Rakovina hlavy pankreasu - spôsobuje stratu hmotnosti, žlté sfarbenie, zažltnutie pokožky, tmavé sfarbenie moču, svetlé zafarbenie stolice, svrbenie, nevoľnosť, zvracanie, bolesť brucha, bolesť chrbtice, zväčšenie lymfatických uzlín

Rakovina tela alebo chvosta pankreasu - obyčajne spôsobuje bolesti žalúdka a/alebo chrbta a stratu hmotnosti.

Epikríza ochorenia - rizikové faktory

Tak, ako pri iných typoch rakovinových nádorov, aj pri karcinóme pankreasu hrá významnú úlohu reaktívny stres, sprievodný lokálny zápal, systémový chronický zápal, aktivita transkripčných faktorov, angiogenéza. Okrem toho zohráva pri rozvoji ochorenia významnú úlohu prítomnosť synergie medzi rakovinovými bunkami a okolitými podpornými hostiteľskými bunkami, známymi ako nádorová stróma. Táto súhra má vplyv na tvorbu krvných ciev, inváziu, metastázy a vyhýbanie sa imunitnému systému hostiteľa. Rakovina pankreasu má obzvlášť intenzívnu desmoplastickú strómu, ktorá tvorí veľkú časť objemu nádoru pankreasu. Zahŕňa extracelulárnu matricu spolu s množstvom rôznych typov hostiteľských buniek, vrátane fibroblastov, malých cievok vystlaných endotelom, zvyškového normálneho epitelu a rôznych zápalových buniek, ktoré sú lokálne odvodené a získavané z obehu. Všeobecnosť nižšie uvedených rizikových faktorov svedčí o tom, že odborníci nie celkom rozumejú tomuto ochoreniu, takže ho ani nevedia liečiť.

  • Fajčenie tabaku

  • zvyšujúci sa vek

  • Zdedená predispozícia: postihnutí sú najmenej dvaja ďalší členovia rodiny

  • Dedičná pankreatitída

  • Chronická pankreatitída

  • Rodinné syndrómy rakoviny

  • Oneskorený diabetes mellitus bez rizikových faktorov diabetu

  • Zvýšený index telesnej hmotnosti

Druhy a diagnostika karcinómu pankreasu

Najčastejšie sa vyskytujúcim karcinómom pankreasu je duktálny adenokarcinóm. V stróme obklopujúcej tento typ karcinómu  prebieha intenzívna desmoplastická reakcia. Viac ako polovica duktálnych karcinómov [65 %] pankreasu v hlave, nasleduje 15 % v tele, 10 % v chvoste a 10 % je multifokálnych. Nádory hlavy pankreasu sa zvyknú prejavovať skôr obštrukčnou žltačkou alebo akútnou pankreatitídou. Nádory tela a chvosta sa zvyčajne prejavujú neskoro a sú spojené s horšou prognózou. 

Diagnostika karcinómu pankreasu je otázkou použitia niektorej zo zobrazovacích techník vrátane CT a MR. Preferovanou neinvazívnou metódou  je použitie kontrastného multidetektorového CT.

Predoperačná endoskopická retrográdna cholangiopankreatografická kefka na cytológiu sa má vykonať vo všetkých prípadoch, keď sa podrobuje endoskopickému stentovaniu.

Laparoskopia s laparoskopickým ultrazvukom môže byť vhodná v selektívnych prípadoch na zlepšenie stagingu. Vo všetkých prípadoch, ktoré sa považujú za neresekovateľné, je potrebné diagnostikovať tkanivo. Transperitoneálne techniky tkanivovej biopsie majú relatívne nízku citlivosť a treba sa im vyhnúť v prípadoch, keď je možná resekcia.

Liečba karcinómu pankreasu

terapeutické ciele pri karcinóme pankreasu sú potláčanie bolesti, chirurgické riešenie a paliatívna liečba. Na potláčanie bolesti sa používajú perorálne opiáty. Na udržanie hmotnosti a zvýšenie kvality života by sa používajú doplnky pankreatických enzýmov.

Miera vyliečenia tohto ochorenia je len 9 % a ak sa nelieči, priemerné prežívanie pacientov je na celom svete len približne tri mesiace V roku 2018  bolo na celom svete diagnostikovaných 458 918 prípadov a 432 242 úmrtí. Tieto miery predstavujú 2,5 % a 4,5 % všetkých prípadov rakoviny na celom svete v roku 2018. Odhaduje sa, že rakovina pankreasu je siedmou najčastejšou rakovinou v oboch muži a ženy. 

Karcinóm pankreasu - ambulancia bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje