bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje myopatia, ochorenie svalov, ambulancia, dom byliniek

Myopatia - ambulancia 

Stručne

Myopatia je svalové ochorenie. Názov myopatia zastrešuje skupinu svalových ochorení rôzneho pôvodu, rozdielnych symptómov a rozdielneho rozsahu postihnutia. Zväčša postihuje kostrové svalstvo, a to hlavne svaly pletenca. Postihnuté môžu byť aj tvárové svaly a distálne svaly končatín. Myopatia, na rozdiel od myasténie nepostihuje nervovosvalovú platičku, reps. prenos neurotrasmitera acetylcholín na svalové receptory, ale priamo svaly. Podľa pôvodu sú myopatie rozdelené na

  1. vrodené (geneticky podmienené)

  2. získané

Vrodené myopatie sú napríklad rôzne svalové dystrofie, myozitídy, alebo mytochondriálne myopatie. 

myopatia, ochorenie svalov, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje