bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje ochorenia cievneho systému - ambulancia, dom byliniek

čo je nové?    ambulancia    ochorenia cievneho systému

Ochorenia cievneho systému  ambulancia

Stručne

Cievne ochorenia pokrývajú ochorenie samotných tepien a žíl. Možno bude správne pripomenúť si, že tepny privádzajú do tkanív okysličenú krv. Tkanivové bunky si kyslík prevezmú a použijú ho na podporu chemických reakcii potrebných pre svoj život. Žily zas odvádzajú sekundárne metabolity buniek a odpad z lymfatického systému. Okrem toho sú súčasťou cievneho systému aj kapiláry, najmenšie krvné cievy, ktoré spájajú  malé žily a tepny.

Srdce pumpuje za normálnych okolností do tkanív priemerného dospelého človeka približne 5 000 ml krvi za minútu a do tkanív dodáva asi 1 000 ml kyslíka za minútu. Ak je hladina kyslíka v krvi príliš nízka, tento stav sa nazýva hypoxémia a telo nemôže správne fungovať. Bunkový nedostatok kyslíka sa nazýva hypoxia. Podiel kyslíka v krvi sa nazýva saturácia → SpO2. . Za normálnych podmienok by mala mať zdravá osoba hodnotu SpO2 medzi 90 a 100 %. Znamená to, že 90 až 100 % červených krviniek v krvi práve prepravuje kyslík. Existuje extrémne nízka šanca, že sa koncentrácia SpO2 zvýši bez prísunu kyslíka zvonku. Ak je však hladina SpO2 pod normou, kvôli riziku vzniku hypoxémie je potrebné okamžité lekárske vyšetrenie.

Ochorenie ciev a žíl je akákoľvek obštrukcia či retencia obehu okysličenej aj odkysličenej krvi a s týmito epizódami spojené komplikácie.

Anatómia

Stena tepien a žíl sa skladá z 3 vrstiev (vlásočnice sú najtenšie cievy, ktoré majú často len vnútornú vrstvu):

  1. endotelová vrstva (tunica intima) - vnútorná vrstva všetkých ciev, je dokonale hladká

  2. svalová vrstva (tunica media) - je tvorená kruhovito a špirálovito usporiadanou svalovinou; u tepien je mohutnejšia ako u žíl

  3. vonkajší väzivový obal (tunica adventitia) - prechádzajú z nej nervy do hladkej svaloviny

Vnútorný priestor, v ktorom prúdi krv, sa nazýva priesvit (lumen) cievy.

ochorenia cievneho systému - ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje