bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje periférna artériová choroba obličkových artérii - ambulancia, dom byliniek

Periférna artériová choroba sa niekedy označuje v skratke PAD →peripheral artery disease

čo je nové?    ambulancia    ochorenia ciev a žíl    periférna artériová choroba   periférna artériová choroba obličkových artérii

Periférna artériová choroba obličkových artérii - ambulancia 

Periférna artériová choroba je charakterizovaná zúžením artérie a znížením prietoku okysličenej krvi do cieľových tkanív. V drvivej väčšine prípadov je asociovaná s pokročilou aterosklerózou.

Stručne

Periférna artériová choroba postihuje najčastejšie dolné končatiny. Je dôležité rozlišovať medzi venóznou trombofíliou dolných končatín, čo je ochorenie žíl, pri ktorom je čiastočne alebo úplne zablokovaný odtok krvi z nôh a artériovou chorobou dolných končatín, pri ktorej je čiastočne alebo úplne zablokovaný prítok okysličenej krvi tepnami do svalov. Pri oboch ochoreniach sú postihnuté dolné končatiny, pri oboch ochoreniach nohy bolia, avšak typ bolesti je odlišný.

Periférna artériová choroba je najčastejšie asociovaná s pokročilou aterosklerózou periférnych artérii, najčastejšie dolných končatín.

Anatómia periférnych artérii

Patogenéza periférneho artériového ochorenia

Príznaky

Komplikácie

Rizikové faktory

Diagnostika

Liečba

periférna artériová choroba obličkových artérii - ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje