bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje plynnatosť, porucha trávenie v črevách, ambulancia, dom byliniek

Plynnatosť

práve čítate

Plynnatosť - ambulancia

Stručne

Zvýšená tvorba tráviacich plynov → nadúvanie, alebo meteorizmus, je veľmi častý príznak nesprávnej stravy a možných tráviacich porúch. Tvorba plynov je však aj prirodzený jav trávenia potravy. Logickým dôsledkom tvorby plynov v hrubom čreve je vypustenie plynov konečníkom → prdenie. Napríklad zdravý človek vyprodukuje za deň viac ako liter zvyškových plynov, z tohto množstva vpustí za deň vo forme prdov viac ako 80%.  Za zvýšenú tvorbu plynov pokladáme 2 l denne a viac pri 25 vypusteniach.

Ak tento stav pretrváva počas viac ako 30 dní, hovoríme o akútnom meteorizme, ak trvá viac ako 6 mesiacov, hovoríme o chronickom meteorizme.

Patogenéza plynnatosti

Pocit plnosti brucha, zvierania a pohybu plynov v bruchu → plynnatosť, je nepríjemný stav sprevádzajúci:

  • zvýšený príjem voľného vzduchu v strave → rýchle hltanie, chlípanie polievky, príjem Co2 sýtených nápojov a pod

  • zvýšený príjem špecifických potravín → vláknin, probiotík, strukovín

  • poruchy žalúdka, pankreasu, pečene a žlčových ciest, tenkého i hrubého čreva.

Črevné plyny obsahujú ox. uhličitý, kyslík, dusík, vodík, metán a zbytkové množstvá iných plynov. Epikríza plynnatosti je vo väčšine prípadov spájaná s nesprávnym stravovaním. Odporúčaniam v tomto zmysle sa budeme venovať tu.

Našu pozornosť budeme venovať plynnatosti, ako nešpecifickému príznaku iného, závažnejšieho ochorenia.

Plynnatosť a ulcerózna kolitída

Ulcerózna kolitída je zápalové ochorenie hrubého čreva, pri ktorom strácajú niektoré funkcie - trávenie vlákniny, vstrebávanie solí, niektorých vitamínov a pod. Všetky tieto nestrávené zvyšky potravy v hrubom čreve kvasia a vytvárajú pri tom odpadové plyny.

Plynnatosť a crohnova choroba

Crohnova choroba je zápalové ochorenie tenkého a čiastočne hrubého čreva, pri ktorom oba orgány strácajú niektoré funkcie - trávenie potravy prostredníctvom pankreatických enzýmov, ktoré metabolizujú peptidy, nukleové kyseliny a disacharidy. V prípade poruchy tohto systému sa nestrávená potrava preskupuje peristaltikou do hrubého čreva, kde za prítomnosti baktérii kvasí, výsledkom čoho je nadmerná produkcia  odpadových plynov.

Plynnatosť a pankreatické ochorenia

Pankreatitída je zápal pankreasu. Okrem toho jestvuje mnoho porúch produkcie tráviacich hormónov a enzýmov pankreasu, takže sa môže stať, že cukry, tuky a bielkoviny putujú do hrubého čreva nestrávené. okrem toho produkuje pankreas bikarbonát sodný- → ľudovo nazývaný aj sóda bikarbóna, ktorý je zásaditý a neutralizuje pH tráveniny.

V prípade poruchy pankreatických funkcii sa nestrávená potrava preskupuje peristaltikou z tenkého do hrubého čreva, kde za prítomnosti baktérii kvasí, výsledkom čoho je nadmerná produkcia odpadových plynov.

Okrem spomenutých ochorení môže plynnatosť spôsobiť porucha funkcie žalúdka spôsobená bakteriálnou infekciou helycobakter pylori, zlyhanie pečene, alebo obličiek a gastroparézou.

Liečenie plynnatosti

Základom liečenia plynnatosti ako nešpecifického príznaku vyššie zmienených ochorení je dôkladná osobná a rodinná anamnéza. Liečiteľ a lekár sa môže pýtať na stravovacie návyky, históriu plynnatosti, prípadne podrobnosti o charaktere vypúšťaných plynov, časovej následnosti po požití jedla, prevládajúcom čase vypúšťania plynov a pod.

 Vo väčšine prípadov k nám klienti neprichádzajú s plynnatosťou ako hlavným problémom. Uvádzajú ju však ako sprievodný príznak, ako sa neskôr ukáže, závažnejších ochorení v súvislosti s trávením jedla.

Viac ako 85% prípadov plynnatosti je možné bezpečne vyliečiť zmenou stravovacích návykov alebo tradičnou bylinnou liečbou. Pofarmakologických prípravkoch zvyčajne siahajú ľudia, ktorí sú spoločensky exponovaní a viac ako 25 prdov denne by ich mohlo pripraviť o predstíž, prípadne o spoločenské postavenie. Medzi najpoužívanejšie z nich patria:

  • spazmolytiká  →môžu uvoľniť svaly a pomôcť zmierniť nadúvanie

  • niektoré antibiotiká → v prípadoch bakteriálnej infekcie alebo bakteriálneho premnoženia v bruchu

  • prokinetiká → môžu urýchliť trávenie, čo môže znížiť nadúvanie

  • niektoré antidepresíva → môžu pomôcť znížiť nadúvanie

plynnatosť, porucha trávenie v črevách, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje