bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje poruchy bielych krviniek WBC, ochorenia krvi, ambulancia, dom byliniek

Ochorenia bielych krviniek práve čítate

čo je nové?    ambulancia    ochorenia krvi  ochorenie bielych krviniek

Ochorenia bielych krviniek ambulancia 

Ochorenia bielych krviniek sa vyskytujú, keď je v krvi príliš veľa alebo príliš málo bielych krviniek. Biele krvinky, tiež známe ako leukocyty, sú jedným zo štyroch typov buniek, ktoré tvoria krv. Produkujú sa v kostnej dreni a zohrávajú dôležitú úlohu v imunitnom systéme.

Existuje laboratórny analyt, prostredníctvom ktorého sa meria počet bielych krviniek → WBC (white blood cell). Keď je počet bielych krviniek abnormálne vysoký, zvyčajne to naznačuje, že imunitný systém bojuje s chorobou alebo infekciou. Keď sje príliš nízky, naznačuje to, že choroba, autoimunitná porucha alebo iný stav oslabili imunitný systém.

Batoľatá majú vysoký počet bielych krviniek, ktorý v detstve postupne klesá na úroveň dospelých. Výnimkou je počet lymfocytov, ktorý je pri narodení nízky, najvyššie hodnoty dosahuje v prvých štyroch rokoch života a potom postupne klesá na stabilnú úroveň v dospelosti.

poruchy bielych krviniek WBC, ochorenia krvi, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje