bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje vodná polyúria, ochorenia obličiek, príznaky, liečba, ambulancia dom byliniek

Osmotická polyúria

Späť na polyúriu 

Viac o ochorení obličiek 

čo je nové?    ambulancia   ochorenia obličiek   polyúria    vodná polyúria

Vodná polyúria - ambulancia

Polyúria - stav, kedy je 24 hodinový výdaj moču (diuréza)  vyšší ako 2,5 l. Diurézu odmeriame jednoducho, zberom moču do odmerného valca.  Polyuriu rozlišujeme na osmotickú a vodnú .

Vodná polyúria je spôsobená napríklad nadmerným príjmom tekutín; pri absencii ADH , alebo pri poruche receptorov pre ADH . Moč je redší. Vodnú polyúriu nachádzame často u pacientov s diabetes insupidus

Aj keď je vodná polyúria chorobou samostatnou, nie je idiopatická. Vo väčšine pripadov je asociovaná s ochorením diabetes insupidus.

Možno vás zaujmú tieto knihy

vodná polyúria, ochorenia obličiek, príznaky, liečba, ambulancia dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje