bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje vrodená imunitná nedostatočnosť, primárna imunodeficiencia, poruchy imunity, ambulancia, dom byliniek

čo je nové?   ambulancia  poruchy imunity, alergie  vrodená imunitná nedostatočnosť

Vrodená imunitná nedostatočnosť  ambulancia

Stručne

Každý systém, aj ten najdokonalejší,  má tendenciu zlyhať. Pravdepodobnosť zlyhania systému úmerne rastie zo zložitosťou systému. Výnimkou bohužiaľ nie je ani imunitný systém, obranný systém a železná päsť nášho organizmu proti nepriateľom. Pravidelne chodia do prírodnej lekárne v Dome byliniek zákazníci s prosbou, aby sme dali "niečo na posilnenie imunity". My vysvetľujeme, že pravdepodobnosť, že imunita je oslabená je rovnaká ako pravdepodobnosť, že imunita je príliš aktívna. Aké poruchy môžu náš imunitný systém atakovať a znižovať jeho funkčnosť?

V súčasnosti známe poruchy imunitného systému

 • vrodená imunitná nedostatočnosť.

 • získaná imunitná nedostatočnosť.

 • príliš aktívny imunitný systém

 • autoimunitné ochorenie.

Vrodená imunita pozostáva najmä z bariér na tele a v tele, ktoré chránia pred cudzími hrozbami . Medzi zložky vrodenej imunity patrí koža, žalúdočná kyselina, enzýmy nachádzajúce sa v slzách a kožných olejoch, hlien a reflex kašľa. Existujú aj chemické zložky vrodenej imunity, vrátane látok nazývaných interferón a interleukín-1.

Príčinou vrodených porúch imunity sú geneticky podmienené zmeny v štruktúre a funkciách jednej alebo viacerých zložiek imunity. V dôsledku týchto zmien imunitný systém nefunguje správne a nedostatočne chráni pred infekciami.

To znamená, že infekcie majú komplikovanejší priebeh, obvyklé sú zápaly prínosových dutín, priedušiek, pľúc alebo črevná infekcia. Okrem toho je dôležitou funkciou imunitného systému je rozlišovanie medzi zdravým tkanivom  a cudzorodým alebo odcudzeným tkanivom. Pri niektorých druhoch vrodenej imunitnej poruchy imunitný systém toto rozlišovanie nezvláda, alebo nezvláda regulovať obrannú reakciu. V takom prípade bunky imunitného systému napádajú vlastné bunky a tkanivá ako by boli cudzie. Takáto porucha je príčinou rôznych autoimunitných ochorení.

Incidencia vrodených porúch imunity

Incidencia vrodených porúch imunity, t.j. počet novodiagnostikovaných prípadov ročne, sa odhaduje na 1 prípad na 10 000 obyvateľov, jednotlivé druhy porúch nie sú zastúpené rovnako. Postihujú asi dvakrát častejšie chlapcov ako dievčatá, pretože mnohé z génov, ktoré sú príčinou vrodených porúch imunity sa nachádzajú na chromozóme X. Tieto ochorenia sú väčšinou zachytené v detstve, niekedy môžu byť diagnostikované až v dospelosti.

Úroveň vrodenej imunity je prognostickým faktorom akútnej leukémie. Všetci leukemickí pacienti s úplnou vrodenou imunitou leukocytov pri diagnóze dosiahli po chemoterapii dlhotrvajúcu kompletnú remisiu a teraz sú v dobrom stave. Naproti tomu u pacientov s nedostatkom vrodenej imunity nedošlo k remisii a všetci zomreli 3-25 mesiacov po diagnóze. Nebezpečná je však nielen nevýkonnosť vrodeného imunitného systému, ale aj jeho nadmerná stimulácia.

Príznaky porúch vrodenej imunity

Najčastejší príznak vrodenej poruchy imunity je výskyt opakovaných infekcií. Infekcie sú často spôsobené mikroorganizmami, ktoré sú bežnou súčasťou prirodzenej mikroflóry a za normálnych okolností nevyvolávajú žiadnu chorobu. Môžu byť bakteriálne, vírusové alebo plesňové. Dôležité je, že pri nich nedochádza po nasadení antibiotík k výraznému zlepšeniu. Medzi typické choroby patria časté zápaly priedušiek (bronchitídy), opakované urogenitálne infekcie (močovo-pohlavné), hnačkové choroby. Typickým znakom imunodeficiencie je ťažký priebeh aj bežných chorôb, akým je napríklad chrípka.

Nedostatočná funkcia imunitného systému sa môže prejavovať nevysvetliteľným celkovým pocitom únavy, bolesťami kĺbov alebo zhoršeným hojením rán. Pacienti bývajú bledí a pochudnutí. U detí sa imunitná nedostatočnosť prejavuje aj neprospievaním (pomalým priberaním na váhe).

Avšak skutočnosť, že sa u vás objavil jeden z vymenovaných príznakov, napr. časté urogenitálne infekcie, ešte nemusí znamenať, že máte imunodeficientnú poruchu. Najvhodnejšie je v takomto prípade navštíviť lekára, ktorý vykoná celkové vyšetrenie a krvné testy. Až na základe výsledkov bude možné stanoviť presnú diagnózu

Diagnostika vrodenej imunitnej nedostatočnosti

Mali by sme zvýšiť pozornosť, ak naše dieťa prenasledujú časté ochorenia, najmä ak absolvovalo:

 • Štyri a viac infekcií liečených antibiotikami za rok.

 • Zápal ucha (atitída), zápal prínosových dutín (sinusitída), zápal priedušiek (bronchitída), zápal pľúc (pneumónia)

 • Recidivujúce infekcie alebo infekcie vyžadujúce dlhodobú antibiotickú liečbu.

 • Dve a viac závažných baktériových infekcií.

 • Zápal kosti (osteomyelititída), zápal mozgových blán (meningitída), sepsa

 • Dva a viac zápalov pľúc za ostatné tri roky.

 • Infekcie spôsobené neobvyklými baktériami alebo na neobvyklom mieste.

 • Pozitívna rodinná anamnéza imunodeficiencie

V prípade podozrenia na oslabenú imunitu vášho dieťaťa žiadajte od vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti tieto informácie.:

 • Krvný obraz a diferenciálny rozpočet leukocytov

 • Hladiny sériových imunoglobulínov IgG, IgA, IgM

 • Podtriedy IgG → IgG 1 - IgG 4.

Liečba vrodených porúch iminity

Cieľom dostupných terapii vrodených porúch imunity je symptomatická a substitučná liečba zameraná na zníženie počtu infekcií, zmiernenie ich závažnosti a potlačenie ďalších symptómov ochorenia. Výnimku tvorí kauzálna liečba transplantáciou kostnej drene a novoznikajúca génová terapia. Vrodené poruchy imunity liečia imunológovia, lekári ktorí sa špecializujú na ochorenia imunitného systému.

 • Substitučná imunoglobulínová liečba

 • Kauzálna liečba transplantáciou krvotvorných buniek (kostnej drene)

 • Symptomatická antibiotická liečba

 • Substitučná liečba rastovým faktorom stimulujúcim tvorbu granulocytov (G-CSF)

 • substitučná liečba Interferón Gamma

 • Substitučná liečba adenozín deaminázou

 • Kauzálna liečba sekvenovaním génu - génová terapia

 • alternatívna a adjuvantná bylinná liečba

vrodená imunitná nedostatočnosť, primárna imunodeficiencia, poruchy imunity, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje