bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, alergén, poruchy imunitného systému, dom byliniek

Alergény

Stručne

Alergény sú látky,  ktoré pri kontakte s kožou alebo vnútornými sliznicami vyvolávajú tvorbu protilátok → imunoglobín E, IgE a súčasne spúšťajú zbytočnú a niekedy aj nebezpečnú imunitnú reakciu za aktívnej účasti žírnych buniek → mastocytov.

Táto neúčelná obranná reakcia, ktorou sa organizmus alergika snaží zabrániť kontaktu s alergénmi (zúženie dýchacích ciest, opuch), alebo ich odstrániť z organizmu (tvorba hlienov, kašeľ, hnačka) je podkladom ťažkostí a príznakov alergie. Alergici majú oproti zdravým osobám zvýšenú tvorbu IgE protilátok (a niektorých ďalších látok a buniek) sprevádzanú poruchou ich regulácie.

Ide o skupinu látok prevažne bielkovinovej povahy, ktoré práve zapadnú do narušených mechanizmov alergika a spúšťajú rad pochodov, ktoré vedú k príznakom. V princípe sa však alergény neodlišujú od mnohých iných látok a zdravý organizmus ich osobitne neodlišuje ani na ne nereaguje. Ktoré látky sa stanú pre konkrétneho pacienta alergénom nie je dopredu určené; závisí to od súhry okolností. Keď však dôjde k vzniku alergickej aktivity na dané látky, organizmus si tieto "pamätá" a pri opakovanom kontakte s nimi väčšinou dochádza k narastaniu ťažkostí. Navyše často dochádza k rozširovaniu spektra alergénov o príbuzné, ale niekedy aj odlišné alergény. Roztáča sa kolotoč alergickej reakcie, používa sa výraz alergický pochod. Cieľom liečby a ďalších opatrení je zastaviť tieto procesy a navodiť znášanlivosť (toleranciu) na dané látky.

Nie každá látka, ktorá poškodzuje organizmus, je alergénom. Existujú mnohé iné chorobné mechanizmy, ktorých riešenie a liečba je odlišná a venujú sa jej iné medicínske odbory. Ich rozlíšenie nie je vždy ani pre liečiteľa jednoduché. Alergénom napríklad nie je slnečné žiarenie. Poškodenie kože slnečným žiarením sa odborne nazýva solárna dermatitída a venuje sa jej odbor dermatológie. Podobne nie sú alergénom chladové či tepelné podnety, aj keď mnohým ľuďom robia značné problémy. Len časť problémov, ktoré spôsobujú potraviny je pravou alergiou, dnes často používaný termín potravinová intolerancia zahŕňa najrôznejšie chorobné mechanizmy. Podobne nežiaduce, vedľajšie účinky liekov môžu mať rad iných príčin. Objasnenie podstaty ťažkostí je však kľúčom k ich riešeniu. Ak liečime protialergickou liečbou ochorenie, ktoré nie je alergické, úspech asi nedosiahneme. Mätúce môže však byť, že mnohé lieky používané v alergológii, majú širšie pôsobenie aj na iné ochorenia (napríklad lieky zo skupiny kortikoidov, antihistaminiká a iné) a ich čiastočný efekt vytvára dojem, že ide o alergiu, ktorú však nevieme poriadne vyšetriť.

slovník liečiteľa, alergén, poruchy imunitného systému, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje