bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje dom byliniek, informácie o predaji liečivých bylín a výrobkov z nich

čo je nové   predaj liečivých bylín a výrobkov z nich

Predaj liečivých bylín a výrobkov z nich

Pred tým, ako sa rozhodnete nakúpiť si výrobky z liečivých bylín - bylinné čaje, viaczložkové zmesi s cieleným pôsobením, bylinné maste, tinktúry a oleje a používať ich pre udržanie alebo zlepšenie zdravotného stavu, radi by sme vám poskytli niekoľko informácii.


Prírodné liečivá sú čerstvé rastliny, sušené rastliny, izoláty z rastlín alebo liečivá živočísneho pôvodu. Prírodné liečivá sa používajú pri liečbe alebo prevencii chorôb. My nepracujeme s izolátmi, takže pri svojej práci nepoužívame žiadne koncentráty a liečivá živočíšneho pôvody len v prípadoch, že je toto použitie vyargumentované príslušnými vedeckými štúdiami


Liek podľa definície je zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy.


Rozdiel medzi liekom a prírodným liečivom je hlavne v koncentrácii účinných látok a zastúpení pomocných látok


Liek dokáže vo väčšine prípadov rýchlejšie a účinnejšie zacieliť svoje pôsobenie. Z hľadiska rovnováhy tak chemickej ako aj fyzikálnej má liek silnejšiu schopnosť nabúrať rovnováhu procesov a preto, ked sa rozhodnete použiť liek, nech je to len na krátku dobu. Dlhodobé používanie liekov môže vytvoriť a vo väčšine prípadov aj vytvára závislosť, z ktorej je ťažká cesta von.


Používanie prírodných liečiv je vzhľadom na neporovnateľne nižšie koncentrácie účinných látok v bylinkách spojené s menším rizikom, na druhej strane by sme mohli očakávať aj úmerne menšie terapeutické účinky ale tento predpoklad vždy neplatí.


Naše odporúčania pri nasadzovaní bylín pri liečení konkrétnych postihnutí sa opierajú o zloženie a množstvo účinných látok v bylinách, o poznatky z historickej medicíny, o dostupné prípadové štúdie a v neposlednom rade o naše vlastné skúsenosti.

dom byliniek, informácie o predaji liečivých bylín a výrobkov z nich bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje