bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje používanie výrobkov Jakub Repík, poradenstvo na diaľku

čo je nové     poradenstvo na diaľku  

Poradenstvo na diaľku

Niektoré výrobky z liečivých rastlín sú zamerané na liečenie a prevenciu zdravotných postihnutí.  Ochotne poskytneme bezplatné poradenstvo po telefóne a podelíme sa s vami o naše skúsenosti s ich používaním.

Poradenstvo po telefóne nie je viazané na audiotextové služby a z našej stran je zdarma. vaše náklady predstavuje jedine tarifa platná pre vaš kontrakt s telefónnym operátorom.

používanie výrobkov Jakub Repík, poradenstvo na diaľku bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje