bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje ALT, Alanínaminotransferáza, enzým, dom byliniek

Fyziologické hodnoty S-ALT

Muži do 0,80 μkat/l Ženy do 0,60 μkat/l

ALT alanínaminotransferáza

Stručne

Alanínaminotransferáza → ALT je enzým patriaci medzi aminotransferázy. Katalyzuje prenos aminoskupiny z alanínu za vzniku α-ketokyselín. Zúčastňuje sa na metabolizme močoviny. Nachádza sa takmer výlučne v cytoplazme pečeňových buniek, v menšej miere v obličkách, v srdcovom a kostrovom svalstve. Do obehu sa uvoľňuje pri porušenej priepustnosti membrány pečeňovej bunky v dôsledku zápalu, ischémie alebo toxického poškodenia. Zvýšené hladiny v sére často predchádzajú klinickým príznakom ochorenia.

Alanínaminotransferáza patrí k najčastejšie využívaným enzýmom na diagnostiku hepatocelulárneho poškodenia. Môže sa stať, že lekár sa rozhodne pre test ALT aj keď nemá priamo podozrenie na poškodenie pečene.  ALT je na rozdiel od AST primárne lokalizovaná v pečeni a je prítomná iba v cytozole. Preto elevácia AST je prognosticky závažnejšia a signalizuje nekrózu bunky. Sérové hladiny ALT sú zvýšené u väčšiny ochorení pečene, pričom aktivita ALT je vždy vyššia ako AST s výnimkou alkoholového poškodenia pečene a Reyovho syndrómu.

Pomer AST/ALT (de Ritisov index) vyšší ako 2 je považovaný za špecifický test alkoholového poškodenia pečene. Pri vírusovej hepatitíde je typický pomer AST/ALT nižší ako 1.

Test ALT sa odporúča pri podozrení na ochorenie pečene a pri prejavoch pečeňového poškodenia, ako sú zožltnutie kože a/alebo očného bielka, tmavý moč, svetlá stolica, zvýšená únava, nevoľnosť, vracanie, svrbenie kože, bolesti brucha a bolesť pod pravým rebrovým oblúkom, zväčšenie brucha tekutinou (ascites), úbytok na váhe.

ALT, Alanínaminotransferáza, enzým, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje