bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, amyloid β, alzheimerova choroba, dom byliniek

Amyloid β

Stručne

Amyloid β je peptid s dĺžkou 36-43 aminokyselín, ktoré sú hlavnou zložkou amyloidných plakov nachádzajúcich sa v mozgoch ľudí s Alzheimerovou chorobou. Peptidy pochádzajú z amyloidného prekurzorového proteínu →APP, ktorý je štiepený beta sekretázou a gama sekretázou za vzniku Amyloidu β v procese závislom od cholesterolu a pri prezentácii substrátu.  Molekuly Amyloidu β sa môžu agregovať za vzniku flexibilných rozpustných oligomérov, ktoré môžu existovať v niekoľkých formách. V súčasnosti prevláda názor, že určité nesprávne poskladané oligoméry môžu indukovať iné molekuly Amyloidu β, aby tiež prevzali nesprávne poskladanú oligomérnu formu, čo vedie k reťazovej reakcii podobnej priónovej infekcii. Oligoméry sú toxické pre nervové bunky. Ďalší proteín podieľajúci sa na Alzheimerovej chorobe, tau proteín, tiež tvorí priónom podobné chybne poskladané oligoméry, pričom patogenéza jedného peptidu ovplyvňuje patogenézu druhého.

Amyloid β pri fyziologických podmienkach

Normálna funkcia amyloidu β pravdepodobne spočíva v aktivácii kinázových enzýmov, ochrane pred oxidačným stresom, regulácii transportu cholesterolu.

Amyloid β je odstraňovaný z mozgu glymfatickým systémom. Genetické aj biochemické štúdie poukazujú na to, že mnohé proteázy sú zodpovedné za rozpoznávanie a degradáciu amyloidu beta; medzi ne patrí enzým degradujúci inzulín a presekvenčná proteáza. Rýchlosť odstraňovania amyloidu β je výrazne zvýšená počas spánku.

Výskyt amyloidu β v rôznych častiach ľudského tela

Okrem bielej a sivej hmoty sa Amyloid β vyskytuje v plazme, krvných doštičkách, aorte, kostrovom svalstve a v pečeni.

Hladiny Amyloidu β v plazme kolíšu, čo naznačuje nepretržité príspevky z mozgu a periférnych tkanív a možnú spojitosť s reaktívnymi cirkulujúcimi proteínmi. Artérie s aterosklerózou majú väčšie množstvá amyloidu β ako cievy bez ochorenia. Inaktivované krvné doštičky obsahujú viac amyloidu β ako aktivované. Zaujímavé je, že pečeň obsahuje viac amyloidu pri pokročilej alzheimerovej chorobe, ako v bez nej. To môže naznačovať, že jednou z príčin alzheimerovej choroby môže byť porucha funkcie pečene.

.
slovník liečiteľa, amyloid β, alzheimerova choroba, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje