bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje bunka - slovník, dom byliniek

Bunka

Stručne

Bunka je základnou stavebnou a funkčnou jednotkou všetkých žijúcich organizmov. Organizmus môže byť tvorený len jednou bunkou ako napríklad baktérie (jednobunkové organizmy) alebo viacerými (mnohobunkové organizmy). Počet buniek v tele človeka sa odhaduje na tisíc miliárd. Každá bunka je úžasným malým svetom: dokáže prijímať živiny, transformovať tieto živiny na energiu, vykonávať špecifické funkcie a reprodukovať sa. K tomu všetkému každá jedna bunka obsahuje vlastnú sadu "inštrukcií" na zabezpečenie týchto procesov. Na vytvorenie a udržiavanie takejto organizácie sú potrebné tisíce chemických reakcií, z ktorých každá potrebuje energiu. Túto energiu bunka získava premenou látok pomocou rozsiahleho súboru chemických, fyzikálnych a energetických procesov, súborne nazývaných metabolizmus bunky.

bunka - slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje