bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje cholesterol, slovník liečiteľa, dom byliniek

Referenčné hodnoty cholesterolu v sére

Celkový cholesterol       normal  2,9 - 5,0 mmol/l zvýšený 5,0 - 6,4 mmol/l vysoký > 6,5 mmol/l   

LDL cholesterol            normal  1,2 - 3,0 mmol/l zvýšený  3,0 - 4,0 mmol/l vysoký > 4,0 mmol/l

Triglyceridy                   normal 0,45 - 1,7 mmol/l zvýšené 1,85 - 2,5 mmol/l vysoké > 2,5 mmol/l

HDL cholesterol         normal 1,0 - 2,2 mmol/l rizikový < 1,0 mmol/l

Cholesterol 

Stručne

Cholesterol je sterol, modifikovaný steroid, typ lipidu, ktorý sa dokáže syntetizovať len v nepolárnych rozpúšťadlách. Cholesterol je amfipatická zlúčenina. To znamená, že má polárnu aj nepolárnu časť. Polárna časť je reprezentovaná hydroxylovou skupinou, vďaka ktorej je molekula rozpustná vo vode. Nepolárna časť je tvorená steroidným jadrom a uhľovodíkovým reťazcom. Tieto časti sú rozpustné v tukoch. Cholesterol však nie je dostatočne rozpustný na to, aby existoval samostatne v krvi, preto je tu viazaný na lipoproteíny

Cholesterol je sterol, modifikovaný steroid, typ lipidu, ktorý sa dokáže syntetizovať len v nepolárnych rozpúšťadlách. Cholesterol je amfipatická zlúčenina. To znamená, že má polárnu aj nepolárnu časť. Polárna časť je reprezentovaná hydroxylovou skupinou, vďaka ktorej je molekula rozpustná vo vode. Nepolárna časť je tvorená steroidným jadrom a uhľovodíkovým reťazcom. Tieto časti sú rozpustné v tukoch. Cholesterol však nie je dostatočne rozpustný na to, aby existoval samostatne v krvi, preto je tu viazaný na lipoproteíny

Cholesterol prijímame z potravy - mäso, mliečne výrobky a endogénne vďaka syntéze prebiehajúcej predovšetkým v pečeni (10 %), ďalej v črevách (15 %),  nadobličkách a pohlavných orgánoch.  Ide o pomerne zložitú a komplexnú syntetizáciu pozostávajúcu z 37 krokov, počnúc mevalonátovou alebo HMG-CoA reduktázovou dráhou a končiac lanisterolom konvertovaným na cholesterol.

Cholesterol tvorí súčasť bunkových membrán (približne na každé dve molekuly fosfolipidov pripadá jedna molekula cholesterolu. Stabilizuje ich štruktúru väzbami hydroxylových skupín s polárnymi časťami fosfolipidov a sfingolipidov a väzbou steroidnej časti cholesterolu s reťazcami mastných kyselín. Zaisťuje permeabilitu membrán (predovšetkým pre malé molekuly) odďaľovaním fosfolipidov, ktoré potom nemôžu kryštalizovať. Je súčasťou aj membrán intracelulárnych organel (mitochondrií, endoplazmatického retikula). Podieľa sa na medzibunkovej komunikácii (intracelulárny transport, prenos nervových vzruchov, bunkových signálov) 

Cholesterol sa  podieľa ako mediátor alebo prekurzor na mnohých signálnych dráhach, pomáha pri tvorbe lipidových raftov v plazmatickej membráne, čo prináša receptorové proteíny do tesnej blízkosti s vysokými koncentráciami molekúl.  Vo viacerých vrstvách môžu cholesterol a fosfolipidy, oba elektrické izolátory, uľahčiť prenos elektrických impulzov pozdĺž nervového tkaniva. Pre mnohé neurónové vlákna poskytuje izoláciu pre účinnejšie vedenie impulzov myelínová brána bohatá na cholesterol, pretože je odvodená zo zhutnených vrstiev membrány Schwannových buniek .  Demyelinizácia (strata niektorých z týchto Schwannových buniek) sa považuje za súčasť základu roztrúsenej sklerózy .

Cholesterol sa viaže a ovplyvňuje signály iónových kanálov , ako je nikotínový receptor acetylcholínu, GABA A receptor, a usmerňovača draslíkového kanála.  Cholesterol tiež aktivuje receptor alfa estrogén  (ERRα). Konštitutívne aktívny charakter receptora možno vysvetliť skutočnosťou, že cholesterol je v tele všadeprítomný.  Inhibícia ERRα signalizácie znížením produkcie cholesterolu bola identifikovaná ako kľúčový mediátor účinkov statínov a bisfosfonátov na kosti, svaly a makrofágy . 

V bunkách je cholesterol tiež prekurzorovou molekulou pre niekoľko biochemických dráh . Je to napríklad prekurzorová molekula pre syntézu vitamínu D v metabolizme vápnika a všetkých steroidných hormónov , vrátane hormónov nadobličiek kortizolu a aldosterónu , ako aj pohlavných hormónov progesterónu , estrogénov a testosterónu a ich derivátov. Cholesterol sa v tele recykluje . Pečeň vylučuje cholesterol do žlčových tekutín, ktoré sa potom ukladajú v žlčníku, ktorý ho potom vylučuje v neesterifikovanej forme (žlčou) do tráviaceho traktu. Asi 50 % vylúčeného cholesterolu sa reabsorbuje tenkým črevom späť do krvného obehu. 

Názov cholesterol pochádza zo starogréckeho chole (žlč) a stereo (pevný), v kombinácii s príponou ol, pravdepodobne odvodené od alkohol.

Prvýkrát identifikoval cholesterol francúzsky lekár François Poulletier de la Salle v pevnej forme v žlčových kameňoch v roku 1769. Až v roku 1815 však chemik Michel Eugène Chevreul pomenoval túto zlúčeninu "cholesterín

Označenie HDL cholesterol a LDL cholesterol nie je celkom korektné. Cholesterol je len jeden, ten sa však viaže na dva druhy lipoproteínov LDL lipoproteín a HDL lipoproteín

HDL lipoproteín - úlohou HDL lipoproteínu je odvádzať prebytočný cholesterol z krvného riečiska do pečene. Odtiaľ sa prebytočný dostáva do žlče a opúšťa ľudské telo. HDL lipoproteín dokonca odstraňuje cholesterol aj z tukových usadenín v cievach. Preto sa takémuto cholesterolu ľudovo hovorí "dobrý cholesterol".

LDL lipoproteín - je transportér cholesterolu do buniek tela. Každá bunka cholesterol potrebuje, ak ho však v krvi koluje príliš veľké množstvo a bunky ho nezužitkujú, hrozí riziko postupného usadzovania tuku na stenách tepien. Tento jav je známy ako ateroskleróza. Cholesterolu naviazanému na LDL nosič sa hovorí "zlý cholesterol".

cholesterol, slovník liečiteľa, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje