bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc. bibliografia

Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc. bibliografia

čo je nové?     bylinková-knižnica     Jaroslav Kresánek - bibliografia

Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc.
Narodený 1921 v Bratislave. Celý život zasvätil farmácii. Vyše 50 rokov aktívnym pedagógom na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Autor viac ako 30 knižných publikácií preložených do viac ako 10 svetových a európskych jazykov. Ocenený viacerými oceneniami doma i v zahraničí. Mnohoročný šéfredaktor časopisu Naše liečivé rastliny. Nespočetné množstvo publikácií v domácich a zahraničných časopisoch. Nositeľ Weberovej ceny za celoživotný prínos farmácii. 

Doc. Dr. PhMr. Jaroslav Kresánek CSc. bibliografia bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje