bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, draslík, kálium, prírodná lekáreň, dom byliniek

Draslík

Stručne

Draslík →kalium, označovaný symbolom K,  je chemický prvok s atómovým číslom 19. Je to striebristo biely alkalický kov, v prírode sa draslík vyskytuje iba v iónových soliach. 

Na čo slúži draslík?

Draselné ióny sú životne dôležité pre fungovanie všetkých živých buniek. Prenos iónov draslíka cez membrány nervových buniek je nevyhnutný pre normálny nervový prenos; nedostatok a nadbytok draslíka môže viesť k mnohým príznakom a symptómom, vrátane abnormálneho srdcového rytmu a rôznych elektrokardiografických abnormalít. Čerstvé ovocie a zelenina sú dobrým potravinovým zdrojom draslíka. Telo reaguje na prísun draslíka z potravy, ktorý zvyšuje hladiny draslíka v sére , presunom draslíka zvonka do buniek a zvýšením jeho vylučovania obličkami. referenčný stav ionov draslíka s sére sa nazýva kaliémia.

Porucha hemostázy draslíka

slovník liečiteľa, draslík, kálium, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje