bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje glomeruly - slovník, dom byliniek

Glomeruly

Stručne

Glomeruly sú krvné cievy, ktoré tvoria klbko uložené v bowmanovej kapsule, spolu s kapsulou tvoria glomeruly vstup do nefrónu → obličkovej bunky. Každá oblička obsahuje asi jeden milión nefrónov.

Priestor medzi krvnými cievami sa skladá z intraglomerulárnych mezangiálnych buniek. Krv sa filtruje cez kapilárne steny tohto chumáča cez glomerulárnu filtračnú bariéru, čím sa jej filtrát z vody a rozpustných látok dostane do miskovitého vaku známeho ako Bowmanova kapsula. Filtrát potom vstupuje do renálneho tubulu nefrónu.

Glomerulus je zásobovaný krvou z aferentnej arterioly renálneho arteriálneho obehu. Na rozdiel od väčšiny kapilárnych lôžok vyúsťujú glomerulárne kapiláry skôr do eferentných arteriol ako do venul . Odpor eferentných arteriol spôsobuje dostatočný hydrostatický tlak v glomerulu, ktorý poskytuje silu pre ultrafiltráciu .

Glomerulus a jeho obklopujúce Bowmanovo puzdro tvoria obličkové teliesko , základnú filtračnú jednotku obličky. Rýchlosť, ktorou sa krv filtruje cez všetky glomeruly, a teda miera celkovej funkcie obličiek, je rýchlosť glomerulárnej filtrácie .

glomeruly - slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje