bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje historická medicína a jej postavenie v súčasnej terapii, jakub repík, prednášky

Historická medicína a jej postavenie v systéme zdravotnej starostlivosti  a iné  potrebnosti

Podľa informácie svetovej zdravotníckej organizácie je na historickú, alebo ak chcete etnomedicínu odkázaných viac než 70% populácie ma zemi. V Číne jestvujú kliniky, v ktorých má pacient možnosť rozhodnúť sa pre liečenie západnou medicínou, alebo tradičnou čínsko medicínou, ktorej výkony a bylinné vzorce preplácajú zdravotné poisťovne.

Počas tejto prednášky si povieme, kedy a kde začali pôsobiť prví komunitní liečitelia, ako sa liečiteľstvo postupne transformovalo na výrobu liekov- na farmáciu a starostlivosť o zdravie - lekárstvo.

Vysvetlíme si pojmy verejné a individuálne zdravie, opäť nazrieme do histórie, aby sa presvedčili, že staroveký Rím položil základy nielen demokracie, moderného štátu a práva, ale aj verejného zdravotníctva.

Pokúsime sa zaradiť miesto liečiteľstva v starostlivosti o individuálne zdravie a odhadnúť budúci vývoj alternatívnych terapii v systéme zdravotnej starostlivosti.

Súčasťou tejto prednášky budú aj mnohé prípadové štúdie, historické exkurzy, ako aj  kritická diskusia na tému zdravotníctvo a jeho schopnosť postarať sa naše zdravie.

Termíny prednášok o historickej medicíne a iných potrebnostiach

  1. 30. apríla 2022

  2. 28. mája 2022 

  3. 25. júna 2022

  4. 30. júla 2022

Termíny prednášok sú vždy v poslednú sobotu v mesiaci o 10,00 v Dome byliniek, na adrese Osloboditeľov 1, Badín.

Prednášky môžeme uskutočniť aj vo vašej komunite, napríklad pre domovy opatrovateľskej služby, stredné školy, ale aj pre obce a mestá.

Prednáška sa uskutoční v prípade, že sa prihlási najmenej 6 záujemcov, a to najneskôr do 7 dní pred plánovaným uskutočnením prednášky.

Záujemca si prinesie so sebou okrem zápisníka aj 35 € na zaplatenie účastníckeho poplatku. 

historická medicína a jej postavenie v súčasnej terapii, jakub repík, prednášky bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje