bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje holizmus, filozofia celku, dom byliniek

Holizmus

Holizmus (z gréckeho to holon = celok) je filozofia celostnosti. Tento myšlienkový smer sa v 20. storočí vyvinul okrem iných aj do systému celostného → holistického prístupu a zdôrazňuje prioritu celku pred časťou. Holizmus sa rozšíril najmä v biológii. Vznikol ako reakcia na redukcionizmus a analytické postupy empirických, hlavne medicínskych vied.

Hlavný význam holizmu stručne vystihol Aristoteles v diele Metafyzika "Celok je viac než súhrn jeho častí."

Holizmus je všeobecná teória výkladu a objasnenia; program celostnej interpretácie.

V súčasnosti sa holistické nazeranie na svet uplatňuje aj v oblasti liečenia a zdravého životného štýlu. Liečitelia využívajú tento princíp pri liečení svojich pacientov. Presadzujú teóriu, že ak sa chce človek z choroby skutočne vyliečiť, musí pracovať na troch stupňoch ľudskej existencie: duša, myseľ a telo, pretože každá choroba má pôvod v psychike. Nie je dôležité, na ktorom stupni pacient s liečbou začne, no časom sa pod vplyvom holistického nazerania na svoje zdravie prepracuje aj k ostatným dvom stupňom. Holistický prístup k liečbe spomína v mnohých svojich knihách aj Louise L. Hay, ktorá tento princíp využíva už dlhé roky a dokázala ním pomôcť mnohým ľuďom.

holizmus, filozofia celku, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje