bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, ketokyseliny, dom byliniek

čo je nové?   slovník, písmeno K    ketokyseliny

Ketokyseliny

Stručne

Ketokyseliny sú organické zlúčeniny obsahujúce karboxylovú skupinu a ketónovú skupinu.

Rozdelenie ketokyselín

Ketokyseliny rozdeľujeme podľa vzájomnej polohy ketoskupiny a karboxylovej skupiny [viď obrázok]

  • α-Ketokyseliny →2-oxokyseliny, napríklad  pyruvát, majú ketoskupinu na uhlíku hneď vedľa karboxylovej skupiny.  Jednou z dôležitých α-ketokyselín je oxalacetát, ktorý vystupuje v citrátovom cykle. Ďalšou je alfa-ketoglutarát, ketokyselina s piatimi uhlíkmi, ktorá vzniká z kyseliny glutámovej a je súčasťou bunkovej signalizácie, kde funguje ako koenzým a zároveň je súčasťou transaminačných reakcií
  • β-Ketokyseliny → 3-oxokyseliny, napríklad acetoacetát, majú ketoskupinu na druhom uhlíku od karboxylovej skupiny. Môžu sa tvoriť Claisenovou kondenzáciou (kondenzačná reakcia dvoch esterov za tvorby diketónu)
  • γ-Ketokyseliny → 4-oxokyseliny, napríklad kyselina levulínová, majú ketoskupinu na treťom uhlíku od karboxylovej skupiny.

Význam a výskyt ketokyselín

Ketokyseliny sú súčasťou mnohých signálnych dráh. a nachádzajú v mnohých anabolických dráhach v metabolizme vo všetkých organizmoch. U rôznych rastlín, ako napríklad bolehlav škvrnitý alebo rastlín z čeľade krčiažnikovité, sa kyselina 5-oxooktánová mení pomocou enzýmových i neenzýmových reakcií na cyklické alkaloidy na báze koniínu.[7]

Pri nedostatku cukrov ako zdroja energie sú organizmy schopné využiť uložené lipidy a proteíny ako zdroj energie. Glukogénne aminokyseliny sú premieňané na glukózu, ketogénne aminokyseliny sú deamináciou premieňané na α-ketokyseliny a ketolátky. Ketokyseliny vznikajú i počas beta-oxidácie lipidov.

α-Ketokysliny sú využívané primárne ako zdroj energie pre bunky pečene, rovnako sa využívajú v syntéze mastných kyselín.

slovník liečiteľa, ketokyseliny, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje