bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje laparoskopia - slovník, dom byliniek

čo je nové?     slovník    laparoskopia

Laparoskopia

Stručne

Laparoskopia je operačná metóda, ktorá sa používa pri diagnostike a operačných zákrokoch gastrointestinálneho traktu, niektorých urologických a gynekologických úkonoch.  Je to minimálne invazívny zákrok.

Nástroj nazývaný laparoskop je dlhá tenká trubica s vysoko intenzívnym svetlom a kamerou s vysokým rozlíšením vpredu. Nástroj sa zavedie rezom do brušnej steny. Pri pohybe kamera odosiela obrázky na videomonitor. Laparoskopia umožňuje lekárovi vidieť do vášho tela v reálnom čase.

Ako prebieha laparoskopia

Laparoskopia prebieha tak, že najprv sa v okolí pupka zavedie insuflačná kanyla → veressova ihla, ktorá sa prostredníctvom hadičky napojí na insuflačnú pumpu. Naplnením brušnej dutiny CO 2 sa dosiahne pneumoperitonea . Plyn nadvihne brušnú stenu a vytvorí miesto na voľný pohyb laparoskopických nástrojov. Ďalšími otvormi sa pomocou trokarov vzduchotesne zavedú chirurgické nástroje (rozličné kliešte a násadce) spolu s digitálnou kamerou so zdrojom svetla vedeným optickými vláknami. Obraz sa prevádza na monitor.

Príležitosti laparoskopie

  • znížené krvácanie

  • menšie rezy, redukujúce dobu rekonvalescencie po operácii

  • menšia bolestivosť

  • menšie vystavenie vnútorných orgánov vonkajšiemu prostrediu a tým znížené riziko infekcie

Riziká laparoskopie

  • poranenia ciev alebo čriev trokarom, ktorý sa obyčajne zavádza na slepo

  • insuflácia pôsobí tlak na n. phrenicus , ktorý vedie k bolestiam ramien

  • riziko hypotermie vplyvom zavádzania chladného plynu do brušnej dutiny (možno obmedziť predhriatím plynu)

  • ťažšie dýchanie vplyvom zvyškového plynu

Chemický vzorec C40H5602  hmotnosť 568,871 g/mol Vzhľad Červeno-oranžová kryštalická pevná látka

Bod topenia 190 °C (374 °F; 463 K)
Rozpustnosť vo vode Nerozpustný
Rozpustnosť v tukoch Rozpustný 

laparoskopia - slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje