bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje maternicové myómy, choroby maternice, ženské ochorenia, ambulancia, dom byliniek

Maternicové myómy

práve čítate

Rakovina krčka maternice

Choroby prsníkov

Poruchy menštruácie

Choroby počas tehotenstva

Maternicové myómy - ambulancia

Stručne

Myóm maternice je bežné nezhubné ochorenie.  Vo všeobecnosti postihuje 70–80 % žien počas ich života, pričom väčšina z nich sa prejavuje bez akýchkoľvek symptómov. 

Symptómy

Klinické prejavy spojené s maternicovým myómom zahŕňajú nadmerné menštruačné krvácanie, dysmenorea a intermenštruačné krvácanie, chronická panvová bolesť a tlakové symptómy, ako je pocit nafúknutia, zvýšená frekvencia močenia a poruchy čriev. Okrem toho môžu maternicové myómy ohroziť reprodukčné funkcie, čo môže prispieť k subfertilite, skorej strate tehotenstva a neskorším komplikáciám tehotenstva.

Podľa našich skúseností ostáva väčšina žien s maternicovým myómom mimo systém, pretože sú asymptomatické. Čo presne toto zistenie znamená, si povieme neskôr.

Epikríza a patogenéza tvorby maternicových myómov

Aj keď mnohé rizikové faktory spájajú myómy maternice s účinkami hladín estrogénov a progesterónu a ich metabolizmom, na ich rozvoji sa môžu podieľať aj iné mechanizmy. Silný prediktor rizika vzniku maternicového myómu je rodinná anamnéza, vek prvej menštruácie pod 12 rokov, vek ženy nad 30 rokov. Okrem toho vieme, že každé zvýšenie telesnej hmotnosti o 10 kg nad normál zvyšuje riziko tvorby myómov o 20 % [Ross, Pike  Vessey]. Tukové tkanivo premieňa androgény nadobličiek a vaječníkov na estrogény, zatiaľ čo niekoľko mechanizmov spojených s obezitou vedie k zníženej syntéze globulínu viažuceho pohlavné hormóny. V dôsledku toho môže byť zvýšenie biologicky dostupných estrogénov zodpovedné za zvýšenie prevalencie a/alebo rastu myómov u žien s nadváhou a obezitou. Stravovacie návyky vo všeobecnosti ovplyvňujú vitalitu a odolnosť. Má sa za to, že niektoré potraviny zvyšujú riziko tvorby myómov a naopak. Fajčenie je zlozvyk, ktorý ale v v prípade maternicových myómov môže tvoriť bariéru v´daka vlastnosti nikotínu inhibovať aromatázu.  Fajčenie má tiež silný indukčný účinok na 2-hydroxylačnú dráhu metabolizmu estradiolu, čo pravdepodobne povedie k zníženiu biologickej dostupnosti v cieľových tkanivách estrogénu.

Presná etiológia vzniku maternicových myómov nie je známa. Vieme však, že hormóny estrogén a progesterón, cytokíny [tumor nekrotizujúci faktor alfa, erytropoetín, interleukín IL1 a IL-6], a niektoré rastové faktory [vaskulárny endoteliálny rastový faktor →VEGF a heparín viažuci epidermálny rastový faktor] sa podieľajú na vzniku a rozvoji myómov maternice. Na týchto signálnych dráhach ako je inhibícia hormónov a ich ich receptorov, inhibícia prozápalových cytokínov a inhibícia endotelových rastových faktorov úspešne pôsobia aj niektoré bylinné extrakty, čo dáva prísľub pre alternatívne liečenie maternicových myómov.

Epikríza a patogenéza tvorby maternicových myómov

maternicové myómy, choroby maternice, ženské ochorenia, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje