bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje motilita - slovník, dom byliniek

čo je nové?      slovník    motilita

Motilita

Motilita je schopnosť organizmu pohybovať sa nezávisle, využívajúc metabolickú energiu.porucha motility znamená poruchu trávenia, zníženie absorbcie vody a iónov, vznik hnačky, zápchy a pod.

Na efektívne trávenie potravy sú potrebné nielen tráviace enzýmy a dostatok vody, ale aj posun a premiešavanie tráveniny (chýmu) počas zotrvania v tráviacej trubici. Na tento účel sa v GIT vyskytuje niekoľko typov pohybov. Motilita nie je všade rovnaká, preto ju rozdeľujeme zvlášť pre tenké a hrubé črevo .

Motilita tenkého čreva

Pohyby tenkého čreva zabezpečujú premiešanie tráveniny s tráviacimi šťavami a posun tráveniny do hrubého čreva.

Miešací pohyb

 • premiešanie črevného obsahu → chymu so žlčou, pankreatickou a črevnou šťavou

Kývavý pohyb

 • vzniká opakovaným naťahovaním a skracovaním longitudinálnej hladkej svaloviny v jednotlivých častiach čreva

Segmentačný pohyb

 • pravidelne sa opakujúce kontrakcie a relaxácia cirkulárnej hladkej svaloviny

Propulzný pohyb

 • peristaltický pohyb tenkého čreva

Motilita hrubého čreva 

Hrubé črevo má dve hlavné funkcie:

 1. vstrebáva zvyšky elektrolytov a vody,

 2. skladuje odpadovú hmotu až do chvíle vypudenia.

Tieto funkcie nevyžadujú veľkú aktivitu. Preto došlo k redukcii pozdĺžnej svalovej vrstvy v hrubom čreve na tzv. taenie . Sú to tri pruhy svaloviny, ktoré sa tiahnu po celej dĺžke čreva. Motilita je potom pomalšia ako pri tenkom čreve.


Haustrácia

 • Mixážny pohyb čreva:

 1. kontrakcie cirkulárnej svaloviny,

 2. kontrakcie taení, ktoré segment s porciou zvyšnej hmoty stiahnu a vznikne tak haustrum → sťahom sa zvyšuje tlak, a tým sa zvyšuje množstvo vody a elektrolytov,

 3. po 30 sekundách dosiahne tlak svojho maxima a ďalších 30 sekúnd trvá než haustrum zmizne,

 4. za niekoľko ďalších minút začne haustrum vznikať na inom mieste a proces sa opakuje.

Propulzný pohyb

Je z väčšej časti daný haustráciou, ktorá progresívne a pomaly postupuje od caeca k sigmoideu. Strávený materiál prebehne cez hrubé črevo haustráciou asi za 12 hodín az tekutého chymu sa stáva pevná fekálna hmota.

motilita - slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje