bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje osobnosti slovenského lekárnictva

čo je nové?    bylinková-knižnica   Osobnosti slovenskéhéo lekárnictva

Osobnosti slovenského lekárnictva                                                              Autor: Anton Bartunek                                                                                    

VIAC KNÍH OD AUTORA TU

vydavateľstvo: Osveta

väzba: brožovaná

počet strán: 207

rok slovenského vydania: 2001

€ 7,90  

stručne

Publikácia je určená pre čitatelov, ktorý sa zaujímajú o minulosť slovenskej farmácie. Lekárnictvo alebo farmácia je jedným z odborov ľudskej činnosti, ktorý sa vyvíjal do dnešnej podoby niekoľko tisícročí. Predkladaná práca organicky nadväzuje na autorovu predchádzajúcu vlastnú publikačnú činnosť. Pramene, z ktorých boli údaje čerpané, sú vo veľkej väčšine archívneho pôvodu. Literárne zdroje sú uvedené v závere v zozname prameňov a literatúry abecednom poradí. 

osobnosti slovenského lekárnictva bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje