bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje podocyt, obličky, slovník dom byliniek

Podocyty

Podocyty sú bunky v obličkách, ktoré tvoria výbežky rastúce steny kapilár glomerulu v Bowmanovom vačku . Tieto kapiláry obsahujú veľké póry (60 - 90 nm v priemere) a chýba im membrána.  Bowmanov vačok filtruje veľkú časť krvnej plazmy a zadržiava veľké molekuly, proteíny, a necháva prejsť napr. vodu, aminokyseliny, vitamíny, soli a glukózu, a vytvára tak ultrafiltrát (primárny moč).

Podocyty majú telo opatrené niekoľkými primárnymi výbežkami, z ktorých vystupujú výbežky sekundárne zvané pedikly . Tieto sekundárne výbežky sa približujú k bazálnej lamine, ktorá je vytváraná podocytmi v spolupráci s endoteliálnymi bunkami kapilár, prepletajú sa a nechávajú medzi sebou filtračné štrbiny široké okolo 25 nm, ktorými sa filtruje krv. Silná bazálna lamina (asi 0,1 μm) je považovaná za filtračnú bariéru oddeľujúcu močový priestor od krvi prúdiacej v kapilárach. Telá podocytov a ich primárne výbežky sa bazálnych laminátov nedotýkajú. Pedikuly jediného podocytu objímajú viac ako jednu kapiláru.

Podocyty majú niekoľko funkcií, vrátane regulácie zmien glomerulárnej bazálnej membrány (GBM), regulácie glomerulárnej filtrácie (GFR) a údržby filtračnej bariéry. Keď sa podocyty sťahujú, spôsobujú uzavretie filtračných štrbín. Znížením povrchovej plochy dostupnej pre filtráciu dochádza k zníženiu rýchlosti glomerulárnej filtrácie (GFR) 

Malé molekuly, ako je voda, glukóza a iónové soli, sú schopné prechádzať filtračnými štrbinami a vytvárať ultrafiltrát v tubulárnej tekutine, ktorý je ďalej spracovaný nefrónom za vzniku moču.

  • Nefrín je proteín potrebný pre funkciu obličkovej filtračnej bariéry, ktorú tvoria endotelové bunky, glomerulárna basálna lamina (GBM) a podocyty.

  • Podokalyxín je považovaný za hlavnú zložku glykokalyxu u podocytov, ďalej obaľuje sekundárne výbežky podocytov, pedikly.

  • P-kadherín je transmembránový proteín, ktorý zohráva úlohu v priľnavosti buniek.

Strata funkcie podocytov  spôsobuje zoslabenú filtračnú schopnosť glomerulov a prepúšťanie proteínov k tubulom, ktoré proteíny s molekulovou hmostnosťou od 70 000 do 100 000 prepustia do moču. Narušenie filtračných štrbín alebo deštrukcia podocytov môže viesť k masívnej proteinúrii, kde sa z krvi stráca veľké množstvo bielkovín. Príkladom toho je vrodená porucha nefrózy fínskeho typu, ktorá je charakterizovaná neonatálnou proteínúriou vedúcou k terminálnemu zlyhaniu obličiek. Bolo zistené , že toto ochorenie je spôsobené mutáciou génu pre nefrín.  Prítomnosť podocytov v moči bola navrhnutá ako skorý diagnostický marker preeklampsie.

Schematické znázornenie komponentov bariéry glomerulárnej filtrácie. (a) Ilustrácia všetkých účastníckych štruktúr v normálnom procese glomerulárnej filtrácie. Obdĺžnik označuje tesný vzťah medzi stenou glomerulárnej kapiláry, glomerulárnou bazálnou membránou a glomerulárnou viscerálnou epiteliálnou bunkou (podocytom), ktorá je podrobne uvedená v dolnom paneli. (b) Molekulové štruktúry podocytu a štrbinovej diafragmy. Skratky: ACTN4: a -aktinín-4; CD2AP: CD2-asociovaný proteín; GEC: glomerulárna endoteliálna bunka; ILK: kináza spojená s integrínom; ZO-1: proteín tesného spojenia ZO-1; CD151: tetraspanín CD151; TRPC6: katiónový kanál 6 prechodného receptorového potenciálu; NCK: proteínový adaptér NCK.

podocyt, obličky, slovník dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje