bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje prednáška E - Možnosti konzervatívnej liečby pri dnavých ochorenach, jakub repík

Príležitosti historickej medicíny pri liečbe dnavých ochorení

Výťah z prednášky pripravujeme. 

prednáška E - Možnosti konzervatívnej liečby pri dnavých ochorenach, jakub repík bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje