bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje prednáška SARS Cov 2

Prednáška o víruse Corona SARS COV 2 a ochorení Covid 19

Najbezpečnejším spôsobom ako zabrániť šíreniu poplašných správ a konšpirácii je otvorená a úprimná komunikácia. Jednoducho, potrebujeme počuť pravdu. Zvlášť to platí o pandémii korona vírusu SARS CoV 2.  Niekedy je dobré povedať - nevieme presne ako to funguje, ale pokúsime sa urobiť toto a toto, lebo si myslíme, že je to dobrý nápad,

Účel prednášky je usporiadať množstvo informácii o novom corona víruse, ktoré sa na nás hrnú zo všetkých strán - z televízie, novín a magazínov, rozhlasu a z internetu a vytriediť  falošné. správy od pravdivých. Účastník prednášky lepšie porozumie vzniku corona vírusu, spôsobu jeho šírenia, príznakom ochorenia ako aj možnostiam jeho liečby a hlavne prevencie. V závere prednášky budú prezentované opatrenia zo strany vlády a samospráv na zamedzenie šírenia pandémie corona vírusu a ich význam a účinnosť. V diskusii lektor ponechá priestor na otázky a bude na ne odpovedať v rozsahu svojich vedomostí a skúseností. V účastníckom poplatku nie je zahrnutá brožúrka  Covid 19, prevencia a  liečba,  ktorá  bude  v  predaji  pre účastníkov prednášky. 

Časť 1 Rozdiely medzi vírusmi a baktériami.

Denno denne sme atakovaní množstvom vírusov a baktérii, ktoré ohrozujú naše zdravie. Oproti baktériám, z ktorých niektoré sú pre náš organizmus prospešné,  niektoré mimoriadne nebezpečné, sú vírusy zákernejšie v tom, že  v súčasnej dobe nemáme proti nim k  dispozícii dostatočne účinné a zároveň dostatočne bezpečné lieky. O rozdieloch medzi baktériami a vírusmi, o najčastejších chorobách, ktoré spôsobujú a o spôsobe ich liečenia bude prvá časť prednášky.

Časť 2 Corona vírus SARS Cov 19.

SARS-CoV-2  patrí do širokej skupiny vírusov, známych ako koronavírusy. Koronarovírusy spôsobujú ochorenia rôznej závažnosti, od prechladnutia po závažné ochorenia ako MERS (Middle East Respiratory Syndrome) a SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). SARS CoV 2 siedmy koronarovírus, o ktorom je známe, že infikuje ľudí, po 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV a SARS-CoV. Účastník získa prehľad o šírení SARS CoV 2 vo svete, o aktuánej situácii šírenia tohto vírusu v okolitých krajinách. 

Časť 3 Prejavy a príznaky ochorenia Covid 19

Nevieme presne aké sú funkcionality medzi ľahkým a ťažkým, priebehom ochorenia. Len tušíme, že významnú úlohu zohráva celkový zdravotný stav infikovaného človeka a  vitalita imunitného systému. V súčasnej dobe prebieha množstvo výzkumov na referenčných vzorkách infikovaných pacientov a ľudí, ktorí ochorenie prekonali. V tejto časti sa podelíme o dostupné informácie, oboznámime výsledkoch z  prípadových štúdii. 

Ćasť 4 Možnosti liečby ochorenia Covid 19

Žijeme v čase keď ešte  nemáme k dispozícii účinné a bezpečné lieky na Covid 19. Je preto prirodzené, že tak bežní ľudia, ako aj svetové autority hľadajú alternatívne spôsoby liečenia a tlmenia príznakov Covidu 19 v historickej medicíne a v ľudovom liečiteľstve. V tejto časti prednášky budú účastníci informovaní o možnostiach farmakologickej liečby súčasne dostupnými liekmi vyvinutými pre predchádzajúce vírusy typu Corona i o príležitostiach, ktoré ponúka historická medicína i ľudové liečiteľstvo pri tomto type vírusového ochorenia. 

Časť 5  Prevencia pred Covid 19 

Najlepšou prevenciou pred akoukoľvek vírusovou infekciou je udržiavanie vitálneho iminutného systému. Ešte pred tým než budeme mať k dispozícii účinné a bezpečné vakcíny, máme však mnoho príležitostí, ak sa vysporiadať s väčšinou bežných príznakov Covid 19. V podobe bylinnej liečby. Problémom je však schopnosť vírusu mutovať a vytvárať nové kmene, ktoré majú schopnosť byť voči predchádzajúcim vakcínam rezistentné. O tom aký veľký to problém je, aké máme v súčasnej dobe vakcíny, ako sú bezpečné a čo by sme mali zobrať do úvahy pri rozhodovaní o zaočkovaní si povieme v tejto často prednášky.

Časť 6 Testovania, lockdowny, covid automaty, čo nám priniesli a čo nám vzali

Pandémia vírusu SARS CoV2 nám okrem iného dala príležitosť hlbšie sa zamyslieť nad našou zraniteľnosťou, ktorá vyplýva z prílišnej závislosti na systéme v ktorom žijeme. O tom, ako si zachovať chladnú hlavu, ako sa vyrovnať s novou situáciou, v ktorej sme sa ocitli a aké nám z toho všetkého vyplývajú príležitosti si povieme v záverečnej časti prednášky. Ale aj o tom, prečo je uvedomelá akceptácia opatrení typu testovanie, locdown a covid automatov ten najlepší nápad. A tiež o tom, že v konečnom dôsledku nás môže pandémia SARS CoV 2, akokoľvek silná,  len posilniť. Pamätajme na to. Aby nás návrat do bežného života zastihol pripravených na nové výzvy.

Záver - diskusia

Volám sa  Jakub Repík, som bylinkár a liečiteľ.  Bylinkárstvu sa venujem jedenásť rokov, potom čo som ukončil svoje pôsobenie v súkromnej sfére ako biznis konzultant. Posledné roky som žil v lone prírody, kde som sa zoznámil s možnosťami liečenia chorôb prírodnými prostriedkami a postupmi. . Mám 56 rokov,  znalosti v oblasti marketingu, hlbinnej psychológie, botaniky, dendrológie a farmakológie. Od roku 2019 mám vlastnú predajňu Dom Byliniek v Badíne, neďaleko Banskej Bystrice, v ktorej predávam vlastné bylinné výrobky. Mojim cieľom je pomáhať ľuďom prekonávať choroby. 

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE      

  •  AKO NAKUPOVAŤ    
  •  PREDAJ LIEČIVÝCH BYLÍN A   VÝROBKOV Z NICH     
  • KDE NÁS NÁJDETE 

SLUŽBY

  • PORADÍME NA DIAĽKU  
  • ZÁSOBOVANIE MALOOBCHODU   
  • VÝKUP LIEČIVÝCH RASTLÍN 

KOMUNITA

  • PREDNÁŠKY  
  • PRACOVNÉ DIELNE  
  • JAKUB REPÍK DEŤOM  
  • CHCEM MAŤ SVOJ DOM BYLINIEK 
prednáška SARS Cov 2 bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje