bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje projekt bylinkové múzeum

ilustračné foto

bylinkové múzeum

Dejiny bylinkárstva sú také staré, aké staré je ľudstvo samo. Nositeľmi tradícii umenia liečiť bylinkami, ale nielen liečiť ale aj zarábať likéry  vyrábať korenie boli najprv pastieri. Neskôr sa získané skúsenosti preniesli prostredníctvom mníchov do kláštorov, kde sa v´daka nim zachovali vo forme kníh. Paradox je v tom, že cirkev považovala bylinkárstvo a ľudí, ktorí sa bylinkárstvu venovali za diablovo dielo a mnoho z bylinkárov skončilo na hranici. Po celú dobu až do dnešných čias boli nositeľmi poznania účinkov bylín a umenia prostredníctvom nich liečiť väčšinou individuálne osoby, pastieri, mnísi mimo kláštorných komunít a tiež židia, ktorí od čias prvého vyhnanstva roztrúsili sa po celom svete a okrem iných aktivít začali sa venovať obchodu s bylinkami. V roku 1769 sa bylinkárstvo začalo študovať na fakukte farmácie lekárskej fakulty v Trnave už pod názvom farmácia. 

Poznať dejiny bylinkárstva znamená rozumieť lepšie svojmu telu a zodpovednejšie pristupovať k svojmu zdraviu. Preto vznikla myšlienka založiť múzeum bylinkárstva s dôrazom na edukatívnu úlohu. V súčasnej dobe skúmam aké možnosti mám, pokiaľ ide o lokalitu, peniaze a ľudí, ktorí by boli ochotní a schopní túto myšlienku podporiť.

projekt bylinkové múzeum bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje