bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, ,proteáza, metabolizmus bielkovín, dom byliniek

Proteázy

Stručne

Proteázy sú enzýmy, ktoré štiepia bielkoviny tým, že hydrolyzujú peptidické väzby medzi aminokyselinami. Podľa miesta pôsobenia v peptidovom reťazci sa proteázy delia na:


  • endoproteázy → štiepia molekulu bielkoviny vo vnútri jej reťazca → trypsín, chymotrypsín, pepsín

  • exoproteázy → odštepujú aminokyseliny od konca peptidového reťazca → napr. karboxypeptidáza

Proteázy sú urýchľovače zvyšujúce reakčnú rýchlosť proteolýzy, pri ktorej sa rozkladajú proteíny na menšie polypeptidy alebo jednotlivé aminokyseliny a zároveň dochádza k tvorbe nových proteínových produktov. Proteázy sa podieľajú na mnohých biologických funkciách - trávení bielkovín z potravy, katabolizmu bielkovín (rozpad nepotrebných alebo poškodených bielkovín) a na bunkovej signalizácii.

slovník liečiteľa, ,proteáza, metabolizmus bielkovín, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje