bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje rastliny, slovník bylinkára

čo je nové?     bylinkový slovník    rastliny

Bylinkový slovník - rastliny

Rastliny (plantae) sú organizmy, ktoré sú schopné uchovávať genetickú informáciu v bunkovom jadre a sú zároveň schopné vytvárať pomocou fotosyntézy organické látky. Táto vlastnosť rastlín sa volá autotrofia.  Rastliny delíme na nižšie rastliny -stielkaté (thallobionta) - výrusy, baktérie, riasy, huby vyššie rastliny -cievnaté (cormobionta, embryobionta) opustili vodnú ríšu a bunky sa začali prispôsobovať suchému prostrediu a vytvárali pletivá so špeciálnymi funkciami. Tak vznikli korene, stonky, listy a kvety. základné prvky stavby vyšších rastlín. Rastliny delíme podľa rôznych kritérii - dĺžky života, spôsobu rozmnožovania, podľa kultivovanosti, úžitkovosti .

možno vás budú zajímať tieto knihy

rastliny, slovník bylinkára bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje