bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje systolický tlak -slovník, dom byliniek

viac vysvetlení zložitých výrazov nájdeš tu

čo je nové?    slovník   systolkický tlak

Systolický tlak

Stručne

Srdcová systola je kontrakcia myokardu - srdcového svalu v reakcii na elektrochemický stimul na srdcové bunky → kardiomyocyty.

Systolický krvný tlak je najvyšší tlak krvi , ktorý je dosiahnutý na danom mieste počas srdcového cyklu. Pri zápise krvného tlaku napr. 120/80 mmHg, je hodnota systolického tlaku uvádzaná vždy pred lomítkom. Systolický krvný tlak by nemal u zdravého dospelého jedinca presiahnuť hodnotu 140 mmHg.

Ako to funguje?

Počas srdcového cyklu sa srdcové komory naplnia krvou, pravá komora sa naplní odkysličenou krvou a smeruje do pľúc, ľavá komora sa naplní okysličenou krvou z pľúc a smeruje do orgánov a tkanív. 

Systola predsiení nastupuje počas diastoly komôr - keď sa komory plnia krvou. Prudký pokles tlaku v komorách počas tohto aktu, umožňuje otvorenie chlopní a krv sa premiestni z predsiení do komôr.

Elektrický signál k zmršteniu

Prirodzený stimulátor, ktorý vydáva elektrický implul k systole je sinoatriálny uzol → SA(viď obrázok)  Je to približne 25 mm dlhý, 3-4 mm široký a 2 mm hrubý prstenec, ktorý obsahuje dva typy buniek:  malé, okrúhle P bunky , ktoré majú veľmi málo organel a myofibríl, a štíhle predĺžené prechodné bunky , ktoré sú svojím vzhľadom prechodné medzi P a obyčajnými bunkami myokardu. Neporušený SA uzol poskytuje nepretržitý elektrický výboj známy ako sínusový rytmus cez predsieňovú hmotu, ktorého signály sa potom spájajú v atrioventrikulárnom uzle , kde sa organizujú tak, aby poskytovali rytmický elektrický impulz do a cez komory cez sodík- draslíkové alebo vápnikové iónové kanály .

Nepretržitý rytmický výboj vytvára vlnový pohyb elektrických vlniek, ktoré stimulujú hladké svaly myokardu a spôsobujú rytmické kontrakcie, ktoré postupujú zhora nadol v srdci. Keď sa pulz pohybuje von z (horných) predsiení do (dolných) komôr, je distribuovaný do svalovej siete, aby spôsobil systolickú kontrakciu oboch komorových komôr súčasne. Skutočné tempo cyklu - ako rýchlo alebo pomaly bije srdce - je vyvolané správami z mozgu, ktoré odrážajú reakcie mozgu na stav tela, ako je bolesť, emočný stres, úroveň aktivity a okolité podmienky vrátane vonkajšia teplota, denná doba atď.

Mechanický signál k zmršteniu

Elektrická systola otvára napäťovo riadené sodíkové, draslíkové a vápnikové kanály v bunkách tkaniva myokardu. Následne zvýšenie intracelulárneho vápnika spúšťa interakciu aktínu a myozínu v prítomnosti ATP, ktorý generuje mechanickú silu v bunkách vo forme svalovej kontrakcie → mechanickej systoly. Kontrakcie vytvárajú tlak, ktorý sa zvyšuje, kým neprekročí vonkajší, zvyškový tlak v priľahlých kmeňoch pľúcnej tepny a aorty; toto štádium zase spôsobí otvorenie pľúcnej a aortálnej chlopne. Krv je potom vytlačená z dvoch komôr.

Mechanická systola spôsobuje pulz, ktorý je sám o sebe ľahko hmatateľný alebo viditeľný na niekoľkých miestach tela, čo umožňuje univerzálne jednoduché metódy merania. Mechanické sily systoly spôsobujú rotáciu svalovej hmoty okolo dlhej a krátkej osi, čo je proces, ktorý možno pozorovať ako "žmýkanie" komôr.

bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje