bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, testosterón, hormóny, dom byliniek

Testosterón

Stručne

Testosterón je androgénny pohlavný hormón, najdôležitejší zástupca androgénov, je to steroid, produkovaným u mužov predovšetkým Leydigovými bunkami. Z jednej tretiny obstaráva jeho produkciu zona reticularis nadobličiek. V nadobličkách sa tvorí dehydroepiandrosterón → skrátene DHEA. Testosterón je odvodený z progesterónu, ktorý vzniká postupnými úpravami uhlíkovej kostry cholesterolu (dehydrogenácia, izomerácia, a pod.).

Mechanizmus pôsobenia

Androgénne hormóny sa rovnako ako ostatné tkanivové produkty steroidného pôvodu v mieste vzniku striedajú iba minimálne, väčšina produktov steroidogenézy je ihneď po vytvorení vylúčená do krvi. Testosterón (popr. DHEA) pasívne difunduje do buniek cieľového tkaniva, kde sa naviaže na androgénny receptor a potom vytvorí komplex hormón-receptor, ktorý vstupuje do jadra, navodzuje tvorbu novej mRNA a tým aj vznik špecifického proteínu.

V puberte hrá hlavnú úlohu pri regulácii hladín testosterónu a funkcie gonád os hypotalamus-hypofýza-gonáda. Hypotalamus vylučuje GnRH, ktorý putuje cez hypotalamohypofýzový portálový systém do prednej hypofýzy, ktorá vylučuje luteinizačný hormón (LH) a folikuly stimulujúci hormón (FSH). LH a FSH sú dva gonadotropné hormóny, ktoré prechádzajú krvou a pôsobia na receptory v pohlavných žľazách. Najmä LH pôsobí na Leydigove bunky na zvýšenie produkcie testosterónu. Testosterón obmedzuje svoju vlastnú sekréciu prostredníctvom negatívnej spätnej väzby. Vysoká hladina testosterónu v krvi spätná väzba do hypotalamu na potlačenie sekrécie GnRH a tiež spätná väzba do prednej hypofýzy, vďaka čomu menej reaguje na podnety GnRH. Počas reprodukčného života samcov hypotalamus uvoľňuje GnRH v pulzoch každé 1 až 3 hodiny. Napriek tomuto pulzačnému uvoľňovaniu však priemerné plazmatické hladiny FSH a LH zostávajú pomerne konštantné od začiatku puberty, kedy hladiny stúpajú, do tretej dekády života, kde hladiny vrcholia a pomaly začínajú klesať. Pred pubertou sú hladiny testosterónu nízke, čo odráža nízku sekréciu GnRH a gonadotropínov. Zmeny v neurónovom vstupe do hypotalamu a mozgovej aktivity počas puberty spôsobujú dramatický nárast sekrécie GnRH.Leydigove bunky v semenníkoch premieňajú cholesterol na testosterón. LH reguluje počiatočný krok v tomto procese. Dva dôležité medziprodukty v tomto procese sú dehydroepiandrosterón (DHEA) a androstendión. Androstendión sa premieňa na testosterón pomocou enzýmu 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenázy. Väčšina testosterónu sa viaže na plazmatické proteíny, ako je globulín viažuci pohlavné hormóny a albumín. Tento väčšinový prísun testosterónu viazaného na proteíny pôsobí pre telo ako prebytok testosterónového hormónu. Malé množstvá voľného testosterónu v krvi pôsobia na úrovni tkanív, predovšetkým semenných vačkov, kostí, svalov a prostaty. Na bunkovej úrovni sa testosterón premieňa na dihydrotestosterón pomocou enzýmu 5-alfa-reduktázy. Testosterón a dihydrotestosterón sa môžu viazať na bunkové receptory a regulovať expresiu proteínov. Muži aj ženy tiež produkujú slabo pôsobiace androgény v zone reticularis nadobličiek. Tieto slabo pôsobiace androgény sú známe ako dehydroepiandrosterón a androstendión. Viažu sa na testosterónové receptory so slabšou afinitou, ale môžu sa tiež premeniť na testosterón v periférnych tkanivách, ak sú produkované vo veľkých množstvách.

Funkcie testosterónu v organizme

Testosterón je zodpovedný za vývoj primárneho sexuálneho vývoja, ktorý zahŕňa zostup semenníkov, spermatogenézu, zväčšenie penisu a semenníkov a zvýšenie libida. Semenníky zvyčajne začnú zostupovať do mieška okolo 7. mesiaca tehotenstva, keď začnú vylučovať primerané množstvá testosterónu. Ak sa narodí dieťa mužského pohlavia s nezostúpenými, ale normálnymi semenníkmi, ktoré nezostúpia do 4 až 6 mesiacov veku, podávanie testosterónu môže pomôcť semenníkom a zaujať normálnu polohu.

Testosterón sa tiež podieľa na regulácii sekundárnych mužských charakteristík, ktoré sú zodpovedné za mužskosť. Tieto sekundárne pohlavné charakteristiky zahŕňajú mužské ochlpenie, zmeny hlasiviek a prehĺbenie hlasu, anabolické účinky, ktoré zahŕňajú rastové skoky v puberte → testosterón zvyšuje rast tkaniva na epifýznej platničke na začiatku a prípadné uzavretie platničky neskôr v puberte a rast kostrového svalstva → testosterón stimuluje syntézu bielkovín. Testosterón tiež stimuluje erytropoézu, čo vedie k vyššiemu hematokritu u mužov ako u žien. Hladiny testosterónu majú tendenciu klesať s pribúdajúcim vekom; z tohto dôvodu majú muži tendenciu pociťovať zmenšenie veľkosti semenníkov, pokles libida, nižšiu hustotu kostí, pokles svalovej hmoty, zvýšenú produkciu tuku a zníženú erytropoézu, čo vedie k možnej anémii.

slovník liečiteľa, testosterón, hormóny, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje