bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, tetrahydrokanabidol, neuropatické bolesti, dom byliniek

čo je nové?    slovník  slovník, písmeno T  tetrahydrokanabidol

Tetrahydrokanabidol

Stručne

Tetrahydrocannabinol, známy tiež ako → THC, spolu s kanabidolom → CBD tvoria základné účinné látky rastliny konopa siata [cannabis sativa]. Čistá forma je pri nižších teplotách sklovitá a pevná, pri zahriatí sa stáva viskóznou a lepkavou. THC ma slabú rozpustnosť vo vode a dobrú rozpustnosť vo väčšine organických rozpúšťadiel ako čistý etanol alebo hexán.

Obsah THC  v rastline sa pohybuje od 0,01 % do 2 %. Rastliny bezý semien obsahujú 10 % THC a viac. Obsah závisí aj od toho, či zmes obsahuje iba šišky alebo aj listy rastliny. V organizme THC metabolizuje na 11-hydroxy-tetrahydrokanabinol a 1-nor-9-karboxy-δ-9-tetrahydrokanabinol. Tieto látky sa už pomovou enzýmov rozkladajú v tukoch a preto pretrvávajú v organizme aj dlhšiu dobu po užití.

slovník liečiteľa, tetrahydrokanabidol, neuropatické bolesti, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje