bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje tradičná bylinná medicína, slovník, dom byliniek

čo je nové?    slovník  slovník, písmeno T   tradičná bylinná medicína

Tradičná bylinná medicína

Tradičnú bylinnú medicínu tvoria vedomosti, zručnosti a postupy založené na skúsenostiach pochádzajúcich z rôznych časových období v minulosti, ktoré sú používané v duchu najlepších  tradícii pri diagnostike, prevencii, udržiavaní zdravia a liečení  chorôb.

Existuje mnoho rôznych liečebných prístupov, založených na dostupnosti liečivých rastlín a vzdelanosti etnika, ktoré sa v priebehu tisícročí vytvorili v rôznych častiach sveta.

Spoločným a jednotiacim menovateľom je  holistický prístup k životu, rovnováha mysle, tela a životného prostredia a dôraz skôr na zdravie ako na choroby. Vo všeobecnosti sa pozornosť sústreďuje  na celkový stav jednotlivca než na konkrétne ochorenie alebo chorobu, ktorou pacient trpí, a používanie bylín je základnou súčasťou všetkých systémov tradičnej medicíny..

tradičná bylinná medicína, slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje