bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, urát oxidáza, enzým, prírodná lekáreň, dom byliniek

Urát oxidáza

Stručne

Urátoxidáza je enzým, ktorý premieňa kyselinu močovú na alantoín. Kompletná reakcia je zložitý proces a vyžaduje si ďaľšie dva enzýmy, preto sa nebudeme v tomto prípade s ňou zaoberať.

Je známe, že urátoxidáza je inhibovaná kyanidovými aj chloridovými iónmi. Inhibícia zahŕňa interakcie anión-π medzi inhibítorom a substrátom kyseliny močovej.

Urát oxidaázu ľudia nemajú. Prečo?

Urátoxidáza sa nachádza takmer vo všetkých organizmoch, od baktérií po cicavce, ale je neaktívna u ľudí a niekoľkých ďalších ľudoopov, pretože sa stratila v evolúcii primátov. To znamená, že namiesto produkcie alantoínu ako konečného produktu oxidácie purínov sa cesta končí kyselinou močovou. To vedie k tomu, že ľudia majú oveľa vyššie a premenlivejšie hladiny urátu v krvi ako väčšina ostatných cicavcov.

Geneticky bola strata funkcie urátoxidázy u ľudí spôsobená dvoma nezmyselnými mutáciami v kodónoch 33 a 187 a aberantným miestom zostrihu.

Vo všeobacnosti sa má za to, že strata expresie génu urátoxidázy bola pre ľudí výhodná, pretože kyselina močová je silným antioxidantom a zachytávačom singletového kyslíka a radikálov. Jeho prítomnosť poskytuje telu ochranu pred oxidačným poškodením, čím predlžuje život a znižuje výskyt rakoviny v závislosti od veku.

Kyselina močová však hrá komplexnú fyziologickú úlohu v niekoľkých procesoch vrátane zápalu a signalizácie nebezpečenstva  a moderné diéty bohaté na puríny môžu viesť k hyperurikémii, ktorá je spojená s mnohými chorobami vrátane zvýšeného rizika vzniku dny.

Zdroje a terapeutické využitie

Urátoxidáza je umelo syntetizovaná ako proteínový liek → rasburikáza, na liečbu akútnej hyperurikémie u pacientov, ktorí dostávajú chemoterapiu. PEGylovaná forma urátoxidázy →peglotikáza, bola schválená v roku 2010 na liečbu chronickej dny u dospelých pacientov, ktorí nereagujú na konvenčnú terapiu.

Deti s non-Hodgkinovým lymfómom, konkrétne s Burkittovým lymfómom a B-bunkovou akútnou lymfoblastickou leukémiou, často trpia syndrómom rozpadu nádoru, ku ktorému dochádza, keď rozpad nádorových buniek chemoterapiou uvoľňuje kyselinu močovú a spôsobuje tvorbu kryštálov kyseliny močovej v obličkových tubuloch a zberných kanálikoch. To môže viesť k zlyhaniu obličiek a dokonca k smrti.

Urát oxidáza je tiež nevyhnutným enzýmom v ureidovej dráhe, kde dochádza k fixácii dusíka v koreňových uzlinách strukovín. Fixovaný dusík sa premieňa na metabolity, ktoré sú transportované z koreňov do celej rastliny, aby poskytli potrebný dusík pre biosyntézu aminokyselín .

V strukovinách sa nachádzajú 2 formy urikázy: V koreňoch tetramérna forma; a v neinfikovaných bunkách koreňových uzlín monomérna forma, ktorá hrá dôležitú úlohu pri fixácii dusíka.

bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje