bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje xin bao, bylinná zmes, dom byliniek

viac vysvetlení zložitých výrazov nájdeš tu

Majster tradičnej čínskej medicíny by povedal, že Xinbao je bylinná formula, ktorá má účinky na zahrievanie a tonizáciu srdca a obličiek; dopĺňanie Qi a pomoc Yang; podpora krvného obehu na odstránenie prekážok z meridiánov.

čo je nové?    slovník   xin bao

Xin Bao, bylinná zmes

Xinbao je tradičná čínska bylinná receptúra ​​vyvinutá Minghanom Wengom, výskumníkom z Guang dong Institute of Materia Medica.

Skladá sa z

  • Datura metel L. (Yangjinhua)

  • Cornu cervi pantotrichum (CCP, Lurong)

  • Aconitum carmichaelii (Fuzi)

  • Panax ginseng CAMey

  • Panax notoginseng (Burk.) FHChen

  • Cinnamomum cassiaPresl (Rougui)

  • Moschus (Shexiang)

  • Borneolum syntetickum (Bingpian)

  • Venenum Bufonis (Chansu).

S bylinnou zmesou xin bao je v podstate možné stretnúť sa len vo forme tabletiek, označených ako Xinbao Wanpilulka má účinky na zahrievanie a tonizáciu srdca a obličiek (XBW). pravda za predpokladu, že sa nerozhodnete namiešať si túto zmes sami.

Xin Bao sa používa na liečbu chronických porúch srdca a obličiek. poruchách srdcového pulzu, bradykardiách a sínusový syndrómoch spôsobených sínusovou nedostatočnosťou; pri  angíne pectoris spôsobenej ischemickou chorobou srdca a ischemickými zmenami elektrokardiogramu. Farmakologické štúdie ukázali, že XBW a jeho zložky majú významnú kardioprotekciu. Napríklad XBW potlačil srdcovú hypertrofiu prostredníctvom regulácie signálnej dráhy PI3K/Akt/GSK3p (He et al.2020).  XBW tiež zmiernil chronické srdcové zlyhanie v modeli potkanov (Zhao et al. 2010 ; Li et al. 2018 ). Ginsenozid Rg1, Rb1 (Zheng a kol. 2017 ), Rg3 (Zhang a kol. 2016), Rd (Zeng a kol. 2015 ) významne znížili veľkosť infarktu myokardu a zlepšili srdcovú funkciu v modeli poranenia I/R potlačením oxidačného stresu, apoptózy a zápalom. Predliečba notoginsenozidom R1 zlepšila poškodenie myokardu vyvolané I/R prostredníctvom inhibície ROCK a podpory mitochondriálnej ATP syntázy δ-podjednotiek (Tong et al. 2019).

xin bao, bylinná zmes, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje