bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje apoptóza - slovník, dom byliniek

čo je nové?     bylinkový slovník    apoptóza

Apoptóza

Stručne

Apoptóza je programovaná bunková smrť. Je to chemický mechanizmus slúžiaci na elimináciu nepotrebných či poškodených buniek. 

Počas apoptózy nedochádza (na rozdiel od nekrózy ) k napučaniu, prasknutiu a vyliatiu obsahu bunky, ktoré by spôsobilo zápalovú reakciu .

Z chemického hľadiska je apoptóza proces aktivácie  cysteínových proteáz  kaspáz a následne potom jadrových endonukleáz . Dochádza k poškodeniu jadrovej DNA a k zástave všetkých biosyntetických pochodov v bunke. Veľký význam hrá v ontogenéze, kedy napomáha k formovaniu orgánov.

Ako prebieha apoptóza

Apoptóza je proces, ktorý si vyžaduje aktívnu účasť bunky na svojom vlastnom zániku. Je to energeticky náročný dej, ktorý potrebuje nukleotid adenozín trifosfát → ATP .

Spúšťačom môžu byť ligandy membránových či cytoplazmatických receptorov, porušenie DNA, zmena funkčného stavu mitochondrií, nedostatok rastových faktorov, radiácia atď.

apoptóza - slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje