bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje ATP - slovník dom byliniek

Adenozíntrifosfát  ATP

Stručne

Adenozín je chemická zlúčenina patriaca do skupiny nukleozidov. Je zložený z jednej molekuly monosacharidu ribóza a jednej molekuly nukleovej bázy adenín, spojených glykozidovou väzbou. Je zložkou ribonukleových kyselín a zlúčenín zabezpečujúcich prenos energie v bunke (AMP, ADP, ATP).  [sk.wikipedia.org]

Adenozíntrifosfát → ATP je primárna molekula prenášajúca energiu vo všetkých živých organizmoch na Zemi. Zachytáva chemickú energiu po rozpade molekúl z potravy a využíva túto energiu na poháňanie bunkových procesov. Všetky tri makroživiny (sacharidy, bielkoviny a tuky) možno premeniť na ATP.  Adenozíndifosfát (ADP) - ADP je nukleotid zložený z adenínu, ribózy a dvoch fosfátových jednotiek. Je nevyhnutný pri fotosyntéze a glykolýze a je konečným produktom, keď ATP stratí jednu zo svojich fosfátových skupín. Syntézou ATP sa premieňa späť na ATP. Adenozínmonofosfát (AMP) - AMP je regulačná molekula v metabolických procesoch vrátane glykolýzy a glukoneogenézy. Môže sa premeniť na kyselinu močovú, ktorá sa vylučuje z tela obličkami. Adenozíndeamináza (ADA) - ADA sa podieľa na metabolizme purínov, je potrebná na premenu nukleových kyselín v tkanivách a podporuje rozvoj a udržiavanie imunitného systému premenou toxického deoxyadenozínu na lymfocyty.  Dojčatá a deti, ktoré sa narodia s mutáciou v géne ADA, môžu trpieť vážnymi poruchami imunitného systému, ktoré môžu byť smrteľné.

Okrem metabolických funkcií je ATP zapojený do transdukcie signálu. Predpokladá sa, že je to neurotransmiter zodpovedný za pocit chuti. Najmä ľudský centrálny a periférny nervový systém spolieha na signalizáciu ATP. ATP sa tiež pridáva k nukleovej kyseline počas transkripcie.

ATP sa neustále recykluje, nie vyčerpáva. Je konvertovaný späť na prekurzorové molekuly, takže môže byť použitý znova a znova. Napríklad u človeka je množstvo denne recyklovaného ATP približne rovnaké ako telesná hmotnosť, hoci priemerne sa v ľudskom tele nachádza asi 250 gramov ATP. Možno sa na to pozrieť aj tak, že tých 250 adenozíntrifosfátu sa denne zrecykluje 500 až 700 krát.

V každom okamihu je množstvo ATP plus ADP pomerne konštantné. To je dôležité, pretože ATP nie je molekula, ktorú je možné uložiť na neskoršie použitie.

ATP môže byť produkovaná z jednoduchých a komplexných cukrov, ako aj z lipidov pomocou redox reakcií. Aby sa tak stalo, musia sa najprv rozložiť sacharidy na jednoduché cukry, zatiaľ čo lipidy sa musia rozdeliť na mastné kyseliny a glycerol.

Biosyntéza ATP

Bunky vyžadujú chemickú energiu na tri všeobecné typy úloh: na poháňanie metabolických reakcií, ktoré by nenastali automaticky; na transport živín cez membrány; a na  mechanickú prácu, napríklad pohyb svalov. ATP nie je skladovacia molekula pre chemickú energiu; to je úlohou uhľohydrátov , ako je glykogén a tuky . Keď  bunka potrebuje energiu, premieňa sa zo zásobných molekúl na ATP. ATP potom slúži ako motor, ktorý dodáva energiu do miest v bunke, kde prebiehajú činnosti, ktoré spotrebúvajú energiu. 

ATP - slovník dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje