bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje autotrofia, slovník bylinkára

čo je nové?     bylinkový slovník    autotrofia

Bylinkový slovník - autotrofia

Autotrofia je schopnosť rastlín vytvárať organické látky pomocou fotosyntézy alebo chemosyntézy (pri baktériách).  Primárnym produktom asimilácie sú cukry. Následnými syntézami vznikajú tuky a bielkoviny. Celý proces prebieha tak, že rastliny prijímajú uhlík na tvorbu organických molekúl z oxidu uhličitého - CO2. Organické látky tvoria vo svojom tele z látok anorganických. K premene anorganických látok na organické je potrebná energia. Autotrofné rastliny na túto premenu využívajú ako zdroj energie svetlo, a preto sa tento proces označuje aj fotoautotrofia alebo fotosyntetická asimilácia, čiže fotosyntéza. K tomu, aby prodes prebehol potrebuje tastlina transmiter a tým je chlorofyl. Ten dokáže  transformovať žiarivú energiu svetla na energiu chemických väzieb. Fotosyntéza je zdrojom takmer všetkých organických látok, ktoré vznikajú prirodzeným spôsobom, teda bez zásahu ľudskej technickej činnosti. Na produkty fotosyntézy sú odkázané všetky heterotrofné organizmy, kyslík prítomný v atmosfére je tiež produktom tohto jedinečného procesu. Život vo forme, aká existuje na našej planéte je podmienený fotosyntézou. rganické látky. Autotrofné organizmy sú preto producentami organických látok. 

možno vás budú zajímať tieto knihy

autotrofia, slovník bylinkára bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje