bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Chronická obličková choroba
.

Knihu Chronická choroba obličiek kupujte  v našej predajni v Dome byliniek v Badíne 

alebo si ju objednajte telefonicky, mailom, alebo vyplnením tohto formulára       

čo je nové?    bylinková-knižnica   chronická choroba obličiek

Chronická choroba obličiek                                          Autor: Miroslav Šašinka, Katarína Furková                                                                                    

vydavateľstvo: Herba

väzba: pevná

počet strán: 360

rok slovenského vydania: 2014

€ 29,75  

Chronická obličková choroba (CHOCH) už postihuje v rozvinutých krajinách 10-13% obyvateľstva, t.j. každého 7 obyvateľa a každou dekádou jej výskyt signifikantne rastie. Pojem chronická obličková choroba nielen nahradil pojem chronická renálna insuficiencia, ale podstatne rozšíril jeho obsah. Pod termínom CHOCH dnes rozumieme celý diapazón nefrológie, mimo akútnych poškodení obličiek, teda fakticky takmer celú nefrológiu.

Predhovor 7

Predhovor autorov 9
I. Chronická obličková choroba - súčasný stav 11

Úvod 11
A. Definícia chronickej obličkovej choroby 12
B. Etiológia chronickej obličkovej choroby 16
C. Epidemiológia chronickej obličkovej choroby 17
D. Faktory progresie chronickej obličkovej choroby 18
E. Perspektívy 46
Záver 46

II. Chronická obličková choroba u detí 49

Úvod 49
A. Epidemiológia 50
B. Etiológia 51
C. Patofyziológia 52
D. Klinický obraz 59
E. Diagnóza A diferenciálna diagnóza 64
F. Terapia 65
G. Prognóza 69
H. Porucha rastu pri chronickej obličkovej chorobe 70
Záver 77

III. Chronická obličková choroba vo vyššom veku 81

Úvod 81
A. Epidemiológia chronickej obličkovej choroby vo vyššom veku 82
B. Vplyv starnutia na štruktúru, funkciu a cievy obličiek 82
C. Vyšetrenie obličkových funkcií v starobe 85
D. Pokles obličkových funkcií vo vyššom veku 86
E. Chronická obličková choroba a fyzický stav starších osôb 86
F. Chronická obličková choroba a mentálny stav starších osôb 87
G. Celkový vplyv chronickej obličkovej choroby na staršie osoby 88
H. Terapia 90
I. Prognóza 90
Záver 91

IV. Kardiorenálne syndrómy 95

A. Definícia a charakteristika 95
B. Akútny kardiorenálny syndróm 96
C. Chronický kardiorenálny syndróm 109
Záver 140

V. Niektoré systémové príčiny chronickej obličkovej choroby 145

A. Diabetická nefropatia 146
B. Obezitová nefropatia 171
C. Chronické tubulointersticiálne nefritídy 188
D. Chronická obličková choroba a gastrointestinálny trakt 213

VI. Porucha minerálov a kosti pri chronickej obličkovej chorobe 227

A. Kalcium, fosfor a kos pri chronickej obličkovej chorobe 227
B. Vitamín d a chronická obličková choroba 240
C. Nový fosfaturický hormón - FGF-23 248
D. Terapia poruchy minerálov a kosti 259

VII. Princípy terapie chronických obličkových chorôb 271

Úvod 271
A. Konzervatívna terapia chronickej obličkovej choroby 272
B. Nové metódy terapie 289
C. Starostlivos o pacienta s chronickou obličkovou chorobou 290

VIII. Výživa pri chronickej obličkovej chorobe 295

Úvod 295
A. Dietoterapia u detí 297
B. Poruchy výživy pri chronickej obličkovej chorobe 297
C. Bielkoviny 300
D. Lipidy 306
E. Hormóny pri chronickej obličkovej chorobe a výživa 313
F. VÝživa a rôzne faktory 315
G. Výživa pri choch a zápal 318
Záver 320

IX. Anémia pri chronickej obličkovej chorobe 323

Úvod 323
A. Kritéria anémie pri chronickej obličkovej chorobe 324
B. Etiológia 324
C. Regulácia erytropoézy a anémia pri chronickej obličkovej chorobe 325
D. Anémia z nedostatku železa pri chronickej obličkovej chorobe 325
D. Anémia pri chronickej obličkovej chorobe a zápal 329
E. Anémia pri chronickej obličkovej chorobe, vitamín D a porucha minerálov a kosti 330
F. Terapia anémie pri chronickej obličkovej chorobe 330
Záver 333

X. Biomarkery chronickej obličkovej choroby 335

Úvod 335
A. Určenie glomerulovej filtrácie 337
B. Poruchy štruktúry obličiek 339
C. Poškodenie glomerulov 341
D. Dysfunkcia endotelu 341
E. Kardiovaskulárne biomarkery 341
F. Zápal a fibróza 342
G. Metabolické faktory 343
H. Oxidačný stres 343
I. Biomarkery špecifické pre jednotlivé choroby 344
J. Diagnóza chronickej obličkovej choroby 344
Záver 344

Chronická obličková choroba bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje