bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje b-lymfocyty, slovník, dom byliniek

viac vysvetlení zložitých výrazov nájdeš tu

Vedeli ste?

čo je nové?    slovník   b-lymfocyty

B-lymfocyty

B lymfocyty sú typ lymfocytu, ktorý je hlavnou regulačnou bunkou špecifickej imunity. V organizme preberajú zodpovednosť za tvorbu protilátok a špecifickej odpovede na infekcie. Hlavným znakom B lymfocytov je povrchový bunkový receptor. Tento receptor sa skladá z povrchového imunoglobulínu a asociovaných signalizačných molekúl. Signálna dráha sa spúšťa v prípade, ak dva receptory na jednej bunke naviažu rovnaký antigén. Po prijatí signálu sa B-lymfocyty delia a menia sa na efektorové plazmatické bunky 

B-lymfocyty sa tvoria v kostnej dreni, odkiaľ po dozreti putujú do tzv skladovacích orgánov - sleziny a lymfatických uzlín

Niektoré B lymfocyty majú na svojom obale receptory, ktoré sú schopné rozpoznať vlastné tkanivá a začať proti nim bojovať. Tieto bunky sú zneškodnené apoptózou.

b-lymfocyty, slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje