bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje choroby sleziny - ambulancia, dom byliniek

Choroby sleziny

práve čítate

Neutropénia

Panhematopénia

Trauma sleziny

Cysty sleziny

Benígne tumory sleziny

Malígne nádory sleziny

čo je nové?    ambulancia    choroby sleziny

Choroby sleziny  ambulancia

Stručne

Slezina sa nachádza v ľavej časti brucha a tvorí ľavú stenu bránicovej klenby na ľavej strane brucha v ľavom podrebrí. Bežne je l2 - l4 cm dlhá, 8 - 9 cm široká. Váži l50 - 250 g. Fyziologicky ide o veľmi menlivé hodnoty. Od 40. roku života sa hmotnosť ľudskej sleziny postupne znižuje. Slezinu kryje peritoneum, ktoré je súčasťou puzdra sleziny okrem hilu, kde do sleziny vstupujú nervy a cievy. Hrúbka puzdra sa uvádza l - 2 mm. Zápalové choroby v brušnej dutine ju zväčšujú. Pri normálnych podmienkach slezina nie je hmatná, takou sa stáva pri zväčšení najmenej o tretinu.

Anatómia sleziny a hlavné funkcie

Slezina Je dôležitou súčasťou imunitného systému, pretože funguje ako zásobáreň bielych krviniek, ktoré sa podieľajú na obrane organizmu pred infekčnými a ďalšími chorobami. Hlavné funkcie sleziny sú:

 • Filtrácia červených krviniek

 • Metabolizmus železa

 • Prevencia infekcie

 • Skladovanie červených krviniek a krvných doštičiek

Filtrácia erytrocytov a krvných doštičiek prebieha cez slezinné povrazce v červenej pulpe. Mladé, pružné červené krvinky prechádzajú cez epitelové bunky slezinných povrazcov a pokračujú prietokom krvi. Na druhej strane, staršie, väčšie a deformované červené krvinky sú zachytené slezinnými povrazmi a fagocytované makrofágmi.

Okrem toho sa slezinové makrofágy v červenej buničine špecializujú na recykláciu železa z rozpadu starnúcich a poškodených červených krviniek. Makrofágy môžu požité železo buď uchovávať v cytoplazme, alebo ho exportovať cez feritín do krvného obehu. 

Slezina sa podieľa nielen na rozklade červených krviniek, ale môže zohrávať úlohu aj pri krvotvorbe. Hoci to nie je typická funkcia, pri patologických stavoch, ako je beta-talasémia major, sa môže vyskytnúť extramedulárna hematopoéza, aby pomohla kostnej dreni kompenzovať prebiehajúcu hemolýzu.

Prevencia infekcie prebieha dvoma hlavnými mechanizmami: fagocytárnou filtráciou krvného obehu a produkciou opsonizujúcich protilátok. Ako bolo uvedené vyššie, makrofágy dohliadajú na tok červených krviniek, krvných doštičiek, ako aj mikroorganizmov cez slezinné povrazce.  Okrem toho sú vo folikule bielej drene infekčné antigény a krvné patogény prezentované bunkami prezentujúcimi antigén. Tento proces iniciuje aktiváciu T-buniek a B-buniek, čo nakoniec vedie k produkcii opsonizujúcich protilátok.  Po opsonizácii makrofágy, dendritické bunky a neutrofily fagocytujú antigén.  Opsonizácia je nevyhnutná na odstránenie konkrétnych mikroorganizmov, ako sú zapuzdrené baktérie a intraerytrocytické parazity. Slezina je najväčší sekundárny lymfoidný orgán u dospelého človeka.

Ako rezervoár krvi váži slezina asi 200 g. Orgán môže reagovať na sympatickú stimuláciu stiahnutím fibroelastickej kapsuly a trabekuly, aby sa zvýšilo systémové zásobovanie krvou. Táto životná funkcia prebieha najmä počas krvácania. Asi 25 % až 30 % červených krviniek je uložených v slezine spolu s asi 25 % krvných doštičiek.

Patagenéza ochorení sleziny

Sled udalostí smerujúcich k poruchám fungovania sleziny začína intenzívnym akútnym infektom v oblasti gastrointestinálneho traktu a/alebo pretrvávajúcim chronickým ochorením, ktoré sprevádzajú zvýšené hodnoty akútnych reaktantov zápalu.

Nezriedka smeruje k zväčšeniu sleziny stukovatenie pečene a to v rôznych fázach jej vývoja, alebo žltačky.

Slezina býva často ohrozená pri tupých poraneniach brucha. Môže sa stať, že pri tupých nárazoch sa kapsula sleziny, ktorá chráni organ roztrhne, čo spôsobí vnútorné krvácanie do brušnej dutiny. K prasknutiu môže dôjsť hneď po zranení alebo dni, či týždne po. Slezina je veľmi citlivá na traumatické poranenia a je to najčastejšie poranenie brucha.

Príznaky zväčšenej sleziny

 • diskonfort pri zjedení väčšieho sústa jedla

 • bolesť, nepohodlie a pocit plnosti v hornej ľavej časti brucha

 • bolesť , ktorá vyžaruje z brucha do ľavého ramena

 • strata váhy

 • únava

 • časté infekcie

 • slabé krvácanie

 • žltačka

 • anémia

choroby sleziny - ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje