bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hypersplénia - ambulancia, dom byliniek

čo je nové?    ambulancia    choroby sleziny   hypersplénia

Hypersplénia - ambulancia 

Stručne

Predstavuje neregulované zvýšenie normálnych funkcií sleziny. Jeden z patologických nálezov hypersplénie je zväčšená slezina. Tento stav je pomerne jednoducho diagnostikovaný z krvného obrazu v podobe anémie, leukopénie s infekčnými komplikáciami a trombocytopénie s krvácavosťou. Postihnutá je jedna zo zložiek, alebo sú postihnuté všetky tri zložky - pancytopénia.

Patogenéza hypersplénie

Diagnostiku hypersplenizmu podmieňuje: V periférnom krvnom obraze anémia, neutropénia, trombocytopénia, sumárne alebo jednotlivo. Normálna alebo zvýšená bunkovitosť v kostnej dreni. Splenomegália, zväčšenie orgánu až ≥ 30%. Splenektómiou prípadne zasahujeme do procesu tvorby protilátok, čo je výhodné pri tzv. autoimúnnych stavoch, ale tým zhoršujeme obranu proti infekcii, najmä u malých detí. Indikácia splenektómie v detskom veku je veľmi zriedkavá. V súčasnosti sa splenektómia neodporúča tam, kde sú príznaky choroby znesiteľné, alebo sa táto dá zvládnuť medikamentózou, príp. substitučnou terapiou. Naopak, keď anémia pokračuje a ani kortikosteroidy a transfúzie krvi nepomáhajú, niet iného východiska ako slezinu odstrániť. Pred operáciou je dôležité presvedčiť sa, či slezina má skutočne zvýšenú aktivitu pri vychytávaní červených krviniek, a to pomocou povrchového merania rádioaktivity nad slezinou a pečeňou po podaní červených krviniek označených rádiochrómom Cr51. Existujú rozpory v indikačnom intervale šiestich alebo dvanástich mesiacov po kortikoterapii. Ak sa zistí zvýšené vychytávanie len nad slezinou, bude efekt splenektómie dobrý. Ak je zvýšené vychytávanie nad slezinou aj pečeňou, je pravdepodobné, že splenektómiou dosiahneme len čiastočný úspech.

pre viac informácii ponúkame knihy z bylinkovej knižnice 

hypersplénia - ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje