bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Slovník liečiteľa, písmeno C, dom byliniek

Väčšinu informácii [vrátane infografík a obrázkov] čerpám z verejne dostupných zdrojov, najviac z wikimediacomnmons.com, tiež z lokálnych knižníc a vedeckých štúdii uverejných v overených časopisoch, Science, Nature, National Geographic a ďaľších. Mnoho dôležitých údajov som našiel v Národnej lekárskej knižnici USA založenej p. Claude Papperom v roku 1988 v Marylande. Môže sa stať, že pri niektorých tvrdeniach som neuviedol zdroj, za čo sa vopred dotknutým autorom ospravedlňujem.

Slovník liečiteľa obsahuje len niekoľko desiatok výrazov. Obsah neustále doplňujem v závislosti na pracovnej vyťaženosti. Budem vďačný za všetky pripomienky, ktoré pomôžu zlepšiť obsah tohto slovníka.

Všetky texty, obrázky, infografiky, vrátane tých, ktoré som vytvoril sú verejne dostupné, ktokoľvek má k nim prístup vrátane kopírovania, prepisovania a verejného prezentovania. To všetko za predpokladu, že uvedené materiály budú použité v dobrej viere pre podporu zdravia jednotlivca a uvedený zdroj.

čo je nové?   slovník   slovník liečiteľa písmeno C

Slovník liečiteľa - písmeno C

Slovník liečiteľa, písmeno C, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje