bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, endotel, dom byliniek

Endotel

Stručne

Endotel je tkanivo, ktoré vystiela vnútro ciev a dutých orgánov → srdce.

Endotelové bunky majú pretiahnutý polygonálny tvar, obsahujú početné pinocytové vákuoly a vytvárajú komplexné spoje s bunkami susednými. Obsahujú ďalej Weibel-Paladeove telieska (0,1 × 3 µm), ktoré skladujú von Willebrandov faktor. Štrukturálna a funkčná integrita endotelových buniek je základným predpokladom pre homeostázu cievnej steny a krvnej cirkulácie.

Funkcia endotelu

  • Semipermeabilná membrána endotelu kontroluje prenos malých aj veľkých molekúl do steny artérií a ďalej cez stenu kapilár a venul. Vo väčšine oblastí ľudského tela sú intercelulárne spoje normálne nepriepustné pre tieto molekuly, ale relatívne labilné spoje medzi endotelovými bunkami sa môžu rozšíriť vplyvom hemodynamických faktorov ( krvný tlak ) a vazoaktívnych látok (napr. histamín pri zápale).

  • Udržujú non-trombogénne rozhranie medzi krvou a tkanivom, regulujú trombózu, trombolýzu a adherenciu krvných doštičiek.

  • Modulujú cievny tonus a prietok krvi.

  • Metabolizujú hormóny .

  • Regulujú imunitné a zápalové reakcie pôsobením na interakciu medzi stenou cievy a leukocytmi .

  • Modifikujú lipoproteíny v stene artérie.

  • Regulujú proliferáciu aj iných buniek, obzvlášť cievne hladké svaloviny.

Najväčšie krvné cievy -tepny a žily sú vystlané mimoriadne tenkou vrstvou endotelových buniek, v porovnaní s vrstvami spojivového tkaniva a hladkého svalstva. Množstvo spojivového tkaniva a hladkého svalstva v cievnej stene sa líši podľa priemeru cievy a jej funkcie, ale endoteliálna výstelka je vždy prítomná. V najjemnejších vetvách cievneho stromu – kapilárach a sínusoidoch – sa steny skladajú len z endotelových buniek a bazálnej laminy spolu s niekoľkými rozptýlenými – ale funkčne dôležitými pericytmi. Sú to bunky z rodiny spojivového tkaniva súvisiace s bunkami hladkého svalstva ciev, ktoré sa ovíjajú okolo malých ciev.

Tkanivá orgánov závisia od krvného zásobenia a zásobovanie krvou závisí od endotelových buniek. Endotelové bunky majú pozoruhodnú schopnosť prispôsobiť svoj počet a usporiadanie tak, aby vyhovovali miestnym požiadavkám. Vytvárajú adaptabilný systém podpory života, ktorý sa migráciou buniek rozširuje takmer do všetkých oblastí tela. Ak by sa endotelové bunky nerozširovali a neremodelovali sieť krvných ciev, rast a oprava tkaniva by boli nemožné. Na druhej strane rakovinové tkanivo a tkanivá benígnych novotvarov - hemangiómov a pod. sú rovnako závislé od zásobovania krvou ako normálne tkanivo, čo vedie k hypotéze že  blokovaním tvorby nových krvných ciev je možné zabrániť rastu nádorov.

Endotelové bunky lemujú celý cievny systém, od srdca až po najmenšiu kapiláru, a riadia prechod materiálov – a tranzit bielych krviniek – do a von z krvného obehu. Štúdia embrya navyše odhaľuje, že artérie a žily sa vyvíjajú z malých ciev skonštruovaných výlučne z endotelových buniek a bazálnej laminy : pericyty, spojivové tkanivo a hladké svalstvo sa pridávajú neskôr, ak je to potrebné, pod vplyvom signálov z endotelových buniek. Nábor pericytov závisí najmä od PDGF-B vylučovaného endotelovými bunkami a v mutantoch, ktorým chýba tento signálny proteín alebo jeho receptor, pericyty v mnohých regiónoch chýbajú. V dôsledku toho sa v embryonálnych krvných cievach vyvinú mikroaneuryzmy - mikroskopické patologické dilatácie - ktoré nakoniec prasknú, ako aj ďalšie abnormality, čo odráža dôležitosť signálov vymieňaných v oboch smeroch medzi pericytmi a endotelovými bunkami.

Keď cieva dozreje, signály z endotelových buniek do okolitého spojivového tkaniva a hladkého svalstva naďalej zohrávajú kľúčovú úlohu pri regulácii funkcie a štruktúry cievy. Napríklad endotelové bunky majú mechanické receptory, ktoré im umožňujú vnímať šmykové napätie spôsobené prietokom krvi cez ich povrch; signalizáciou tejto informácie okolitým bunkám umožňujú cieve prispôsobiť jej priemer a hrúbku steny tak, aby vyhovovali prietoku krvi. Endotelové bunky tiež sprostredkovávajú rýchle reakcie na nervové signály na dilatáciu krvných ciev, uvoľňovaním plynu NO , aby sa hladké svalstvo uvoľnilo v cievnej stene.

slovník liečiteľa, endotel, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje